Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Dále také integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Obce a svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.

Výše podpory:

 • Omlouváme se, informace prozatím nejsou známy, budou doplněny v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Poradenské a informační činnosti a programy.
 • Bilanční a pracovní diagnostika.
 • Rekvalifikace.
 • Rozvoj základních kompetencí.
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování.
 • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trhu páce.
 • Motivační aktivity.
 • Pracovní rehabilitace.
 • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Všechny aktuální výzvy >

Garant sekce

 • Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová
  Stanislava se věnuje celé šíři dotačních programů, přičemž mezi její stěžejní oblasti zájmu patří OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ve kterých se může pochlubit například úspěšnými projekty pro Akademii věd – Archeologický ústav Brno nebo dotacemi pro společnost VÚP Mediacal , a.s. Své dva tituly Stanislava získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Loading...
Loading...