Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotační proces

Share Button

V následujících řádcích je popsán kompletní postup k úspěšnému získání dotace, jedná se o obecně formulovaný dotační proces, který by Vám měl nastínit specifika realizace projektů spolufinancovaných z  EU nebo veřejných prostředků. Proces je rozdílný v jednotlivých dotačních programech

1. Máte projektový záměr

a) Kontaktuje s ním poradenskou firmu, která Vám přímo poradí jestli je záměr podpořitelný, z jakého dotačního programu, rovněž v návaznosti na aktuálně otevřené výzvy. Případně poradí jakým způsobem by se měl projekt upravit. V tomto bodě můžete využít bezplatně našich stránek a služeb.

b) Vlastnimi silami nebo pomocí našich stránek najděte vhodný program, ze kterého půjde záměr financovat. Žádosti o dotace se přijímají v takzvaných výzvách, na jejichž harmonogram a stav čerpání finančních prostředků vždy u jednotlivých programů odkazujeme.   Doporučujeme prvně ověřit tyto skutečnosti, jelikož se může stát, že alokace je vyčerpána a výzva nebude již otevřena.

2. Již víte z jakého dotačního programu můžete Váš záměr financovat

a) Obrátíte se na naši společnost nebo jiné poradenské firmy, které Vám pomohou se zpracováním a vhodným nastavením žádosti o dotaci a potřebných příloh . Tyto služby již bývají placené, odkaz na náš ceník naleznete zde.

b) Pokud zvolíte cestu zracování vlastními silami, obraťte se na instituci, která má daný dotační program administrativně na starosti a její pracovníci Vám poradí jak s projektem postupovat. Většina zastřešujících agentur jsou státem nebo jinou veřejnou institucí zřízené organizace s bezplatnou telefonní linkou a veřejně dostupnými odkazy na které se snažíme odkazovat i na našich stránkách. Nevýhodou můžou být omezené časové možnosti organizací z důvodu velkého množství žadatelů.

3. Již víte jakým způsobem bude projekt zpracován

V tomto bodě probíhá samotné zpracování projektové žádosti a sběr potřebných příloh, které se může pohybovat od jednotek dnů do několika měsíců až let, v návaznosti na náročnost projektového záměru a požadovaných příloh.

Pokud jste se rozhodli pro soukromou společnost, praxe je taková, že zaměstnanci společnosti samostatně vytvářejí projektovou žádost, k tomuto účelu kontaktují pracovníky Vaší společnosti, aby získali potřebné informace k vhodnému nastavení projektu. Ke každé žádosti je seznam povinných příloh. Standardním postupem je, že zpracovatelská agentura předá Vaší společnosti seznam příloh na jejichž získání poté společně spolupracujete.

 • Co se týče odborných příloh (energetický audit, projektová dokumentace) , pomáhají společnosti s jejich získáním pomocí vlastních dodavatelů, případně již má žadatel tyto dokumenty vytvořeny.
 • Některé přílohy vytváří již sama poradenská společnost, od náročnosti a jejich počtu se většinou odvíjí i cena za zpracování.
 • Jednoduché přílohy (výpis z OR, katastru,…) většinou „poradence“ dodají sami klienti.

Pokud jste se rozhodli pro zpracování vlastními silami

Žádost a přílohy tvoří a získávají Vaši zaměstnanci, doporučujeme úzkou kooperaci s administrujícími institucemi k potřebnému dodržení podmínek programu a také vhodnému nastavení projektu. Žádosti jsou hodnoceny bodovým systémem a je vždy potřeba dosáhnout určitého počtu bodů, často právě na tomto faktu (ikdyž je projekt zpracován dle podmínek programu) končí žádost neúspěchem.

4. Máte zpracovanou žádost o dotaci a všechny potřebné přílohy

a) Podáte žádost, následuje kontrola pracovníky administrující instituce, v rámci níž můžete být vyzváni k doplnění/ úpravám projektu. Ve většině programů jsou tyto úpravy povoleny, ale může se stát, že kvůli drobné chybě bude žádost rovnou vyřazena z procesu hodnocení.

b) Pokud je žádost formálně v pořádku a splňuje podmínky programu, nastává takzvaná akceptace (většinou se jedná o datum způsobilosti výdajů, ale znovu závisí na programu, často jsou uznávány i dřívější výdaje na přípravu). Po akcepaci následuje buď bodové hodnocení nebo tvorba druhé části žádosti (liší se v závislost na daném programu, po podání druhé části se proces opakuje).

c) Projekt je formálně v pořádku a jsou mu přiřazeny body. Proces bodování probíhá na základě daných kritérií, které jsou větinou předem známy. Některé lze bez problémů spočítat již při podání žádosti, některé závisí na subjektivním posouzení hodnotitele.

d.1) Administrující instituce stanoví potřebné množství bodů pro získání dotace, dle alokovaného množství finančních prostředků na danou výzvu, je udělána „čára“, projekty s potřebným množstvím bodů získají dotaci.

d.2) Pokud výzva trvá delší dobu a projekty jsou hodnoceny kontinuálně, proces popsaný v d.1. je díky průběžnému hodnocení rozmělněn a je ovlivněn aktuální situací.

5. Žádost je schválena

Je Vám zasláno rozhodnutí o přidělení dotace, doložíte potřebné přílohy a doklady pro podepsání smlouvy. Často se stává, že žadatel se začátkem realizace čeká až na rozhodnutí o přidělení dotace, ale obecně můžete začít s realizací již při akceptaci žádosti.

6. Je provedeno výběrové řízení na dodavatele projektu (v návaznosti na velikost projektu)

Každý program má své specifické požadavky na podmínky VŘ a zpracované výběrové řízení občas bývá už povinnou přílou pro podání projektové žádosti. Doporučujeme veliký důraz na správné zpracování VŘ. I malá formální chyba může znamenat odnětí velké části dotace. Pokud zvolíte zpracování s vlastními právniky, ke každému dotačnímu programu existují dokumenty ke stažení se stanovými podmínkami, samozřejmě s návazností na zákon. Tato služba je také součástí naší nabídky, znovu viz ceník.

7. Máte vybaraného dodavatele a začínáte s realizací

Probíhá samotná realizace projektu. Je třeba dávat pozor na dodržování podmínek z žádosti -> smlouvy, výběrového řízení, zákona, hlídat si potřebné faktury, monitorovací zprávy, žádosti o platbu a také publicitu projektu. Součástí tedy je:

a) Realizace projektu

b) Tvorba monitorovacích zpráv a průběžných  žádostí o platbu

c) Správa projektu v systému

d) Publicita projektu

Pokud zvolíte vlastní realizaci, znovu doporučujeme úzkou kooperaci a konzultaci veškerých dokumentů s administrující organizací, jestliže zvolíte pomoc specializované společnosti, pomůže Vám s administrativní činností, vkládáním dat do systému a kontrolou.

8. Ukončení projektu

Projekt je úspěšně ukončen, je podána závěrečná žádost o platbu a projekt je úspěšne ukončen. Prostředky bývají čerpány často již v průběhu (pomocí podávání žádostí o platbu, ŽOPL), občas bývá celá dotace proplacena jednorázově až po ukončení projektu. Doba od podání ŽOPL a proplacení se pohybuje od pár týdnů do několika měsíců, v některých programech může být faktura proplacena ihned  – přímo agenturou dodavateli)

9. Monitoring projektu

Již v průběhu realizace probíhá průběžná kontrola Vašeho projektu. Po ukončení projektu má administrující instituce právo kontrolovat a monitorovat výstupy projektu, přičemž máte povinnost dbát na udržitelnost projektu dle smlouvy (pohybuje v řádu let), rovněž musíte uchovávat veškeré doklady a dokumenty. Často jsou podávány zprávy o „udržitelnosti“ projektu.

10. Úspěšné ukončení projektu


Vaše dotazy a komentáře

 1. admin napsal:

  Dobrý den,

  po konzultacích s kolegy posílám slíbené vyjádření k Vašemu záměru.

  1)Doporučili bychom Vám kontaktovat krajský úřad, v místě kam záměr spadá.
  Existují například programy, jako je: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98911&archiv=&p1=85158

  2)Je také možnost získat na tyto sociální služby prostředky z programů Evropské územní spolupráce, kde je však podmínkou, že žadatelem je nezisková organizace a je potřeba doložit přeshraniční dopad akce. Více viz http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013

  Případně nám prosím zašlete bližší specifikace záměru, včetně připravenosti investice (projekt, stavební povolení), předpokládané investiční náklady, kdo je žadatelem, atd. a zkusíme něco vymyslet.

  S přáním pěkného dne,

  D.I.

 2. J.Bartoš napsal:

  Chtěl bych získat dotaci na zřízení centra pro porodenství a mateřství(Ahanita v Praze)v severních čechách,částečné úhrady by prováděly zdravotní pojišťovny,částečně by se podílely klienti. Jak postupovat???? Díky za odpověď J.Bartoš


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>