Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova

stažený soubor
Share Button

Účelem dotace je rozvoj obcí a měst do 2 tisíc obyvatel a rozvoj jejich činností v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 18. dubna 2017 od 9 hodin do 30. června 2020 do 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje.
 • Dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje, z nichž alespoň jedna obec splňuje podmínku maximálního počtu 2 000 obyvatel a leží na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory:
  • a) dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení,
  • b) technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady,
  • c) občanské vybavení, kterým jsou stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,
  • d) veřejná prostranství.

Forma a výše podpory:

 • Obce do 99 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal.
 • Obce od 100 do 199 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč.
 • Obce od 200 do 2000 obyvatel mohou podat maximálně dvě žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč.
 • Dobrovolný svazek obcí může podat maximálně dvě žádosti o dotaci, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele.

Specifika a omezení:

 • Akce/projekt, jehož realizace je předmětem dotace, může být realizován pouze na majetku, který musí být ve vlastnictví žadatele ke dni podání žádosti. Tento majetek nesmí být komerčně pronajat, s výjimkou pronájmu za účelem poskytování poštovních, sociálních a zdravotních služeb.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>