Přeskočit na obsah

Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu ve Zlínském kraji

Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu tj. vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje, které svým významem zásadně propagují Zlínský kraj.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: 
  • 1) od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 15:00 hodin (1. kolo) — akce s termínem konání od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022,
  • 2) od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022 do 10:00 hodin (2. kolo) — akce s termínem konání od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj neprofesionální kultury, zájmové umělecké činnosti,

 • podpora profesionálních kulturních aktivit,
 • podpora řemesel s podmínkou účasti min. 5 osob, které jsou držiteli některého z ocenění (Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje, Nositel tradice lidového řemesla, Cena Vladimíra Boučka) či jiných registrovaných ochranných známek,
 • podpora výstav umění,
 • podpora nekomerčních festivalů a přehlídek – folklorní, divadelní, výtvarné, hudební a filmové v návaznosti na regionální, krajská a celorepubliková kola soutěží a přehlídek. 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60 000 Kč.
 • Míra dotace činí maximální míra dotace činí 50%, u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 30% celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout politickým stranám a hnutím, příspěvkovým organizacím a organizačním složkám státu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru