Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

shutterstock_79019158.jpg
Share Button

Program navazuje na úspěšné dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce fungující na česko-bavorském pomezí od roku 1994 (program CBC Phare v letech 1994–2004, program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v letech 2004–2006 a program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013). Za více než dvacet let podpory českobavorské přeshraniční spolupráce byly podpořeny stovky projektů zaměřených na velké investice i podporu malých neinvestičních projektů typu people-to-people v rámci tzv. Dispozičního fondu na podporu malých projektů. Cílem je růst začleněných států, dosažení hospodářské, sociální a územní soudružnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti (datum elektronického doručení) pro projednání žádosti na 12. zasedání Monitorovacího výboru je 19. leden 2021 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • V rámci České republiky mohou o dataci žádat malé a střední podniky, veřejné a soukromé instituce z oblasti výzkumu a inovací, vysoké školy a vysokoškolské ústavy, transferová zařízení (vědecké) instituce, poskytující služby v oblasti výzkumu a inovací, vědecké instituce, které jsou aktivní v oblasti přístupu podniků k výzkumu a inovacím.
 • Veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací. Univerzity a vysoké školy. Vzdělávací instituce. Subjekty veřejné správy (stát, kraj, obec a organizace zřizované/zakládané státem, kraji, obcemi). Neziskové organizace. Komory a sdružení. Malé a střední podniky. ESÚS. Hospodářské a profesní komory a svazy, sdružení. Výzkumné instituce. Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritní osy:
  • Výzkum, technologický rozvoj a inovace - Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací. Zlepšení zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací.
  • Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů - Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě. Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb.
  • Investice do dovedností a vzdělávání - Odbourávání jazykových a systémových překážek ve vzdělávání. Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám na společném trhu práce.
  • Udržitelné sítě a institucionální spolupráce - Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí.
  • Technická pomoc - Prostředky této prioritní osy jsou určeny subjektům programu a pokrývají část nákladů na řízení a správu programu.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je v rámci programu k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj, činí 103 375 149 euro.
 • Spolufinancování z ERDF je možné do maximální výše 85 % způsobilých výdajů projektu.
 • Maximální výše podpory z ERDF není určena, je však omezena celkovou disponibilní alokací dané Investiční priority.

Specifika a omezení:

 • Na projektu se musí podílet minimálně jeden bavorský a jeden český partner.
 • Partneři si mezi sebou zvolí vedoucího partnera, který nese celkovou odpovědnost za realizaci projektu.
 • Každý projekt musí být tematicky přiřazen ke specifickému cíli příslušné Prioritní osy.
 • Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské a české příhraničí.
 • Projekt musí splnit minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:
  • Společná příprava (nutno splnit vždy).
  • Společná realizace (nutno splnit vždy).
  • Společné financování.
  • Společný personál.
 • Dotační území je stejné jako v předchozím programovém období. Na bavorské straně je tvořeno řadou zemských okresů přiléhajících k hranici a řadou zemských okresů k nim přiléhajících.

  • Jedná se o zemské okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a statutární města Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing a Weiden in der Oberpfalz.
  • Na české straně je dotační území tvořeno Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

Doplňující informace:

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Vaše dotazy a komentáře

 1. Martin Plasek napsal:

  Poprosim vice info o dotaci


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>