Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020 v hl. m. Praze

white-board-593309__340
Share Button

Dotace na podporu předcházení výskytu a minimalizace jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky. V některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. září 2019 do 14. října 2019 včetně.

Příjemci podpory:

 • Škola nebo školské zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které má sídlo na území HMP.
 • Právnická nebo fyzická osoba, která má u Programu I/3 akreditaci vzdělávací akce a u programu IV. certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování nebo alespoň podala žádost a závaznou objednávku certifikačního řízení do data podání žádosti o Dotaci.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program č. I: Vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení.
 • Program č. II: Program všeobecné a selektivní primární prevence rizikového chování realizované ve školách.
 • Program č. III: Program všeobecné, selektivní a indikované primární prevence pro školská zařízení.
 • Program č. IV: Program všeobecné, selektivní a indikované primární prevence ve školách realizované Žadatelem, s výjimkou škol, s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence rizikového chování.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně ve výši 60 000 Kč, z toho u Programu I/1 se Dotace poskytuje pouze na jeden rok studia a maximálně ve výši 12 000 Kč na osobu.
 • V rámci Programu č. II je maximální výše Dotace pro jednoho Žadatele 90 000 Kč a z toho:
 • a) maximální výše Dotace na adaptační výjezdy všech tříd je 30 000 Kč a zároveň maximální výše Dotace na adaptační výjezd jednoho třídního kolektivu je 10 000 Kč,
 • b) maximální výše Dotace na všeobecnou prevenci na jednu třídu za rok činí 10 000 Kč a zároveň maximální výše Dotace na lektorné u všeobecné prevence je 500 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat o Dotaci maximálně na dva lektory). Lektorné zahrnuje přípravu, realizaci a vyhodnocení preventivního bloku,
 • c) maximální výše Dotace na selektivní prevenci na jednu třídu za rok činí 15 000 Kč a zároveň maximální výše Dotace na lektorné na selektivní prevenci je 700 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat maximálně na dva lektory). Lektorné zahrnuje přípravu, realizaci a vyhodnocení preventivního bloku.
 • V rámci Programu č. III je maximální výše Dotace na všeobecnou prevenci v jedné třídě za rok 10 000 Kč a zároveň maximální výše Dotace na lektorné u všeobecné prevence je 500 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat maximálně na dva lektory). Lektorné zahrnuje přípravu, realizaci a vyhodnocení preventivního bloku.
 • V rámci Programu č. III. je maximální výše Dotace na selektivní a indikovanou prevenci v jedné třídě za rok 15 000 Kč a zároveň maximální výše Dotace na lektorné u selektivní a indikované prevence 700 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat maximálně na dva lektory). Lektorné zahrnuje přípravu, realizaci a vyhodnocení preventivního bloku.
 • V rámci Programu č. IV. je maximální výše Dotace na lektorné u všeobecné prevence 500 Kč/hod., u selektivní a indikované prevence 700 Kč/hod. na jednoho lektora (je možné žádat maximálně na dva lektory). Lektorné zahrnuje přípravu, realizaci a vyhodnocení preventivního bloku.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 100 % rozpočtových nákladů.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 11 milionů Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci Programu č. I/1., I/2., I/3 a I/4 může Žadatel podat pouze jednu Žádost, která může obsahovat všechny podporované typy vzdělávání.
 • O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání Žádosti uplynul více než jeden rok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>