Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově. Níže přinášíme detailní informace k jednotlivým opatřením:

SLUŽBY: 

ZEMĚDĚLSTVÍ:

LESNICTVÍ:

 • Lesnická infrastruktura
 • Zalesňování a zakládání lesů
 • Zavádění preventivních opatření v lesích
 • Obnova lesních porostů po kalamitách
 • Neproduktivní investice v lesích
 • Technika a technologie pro lesní hospodářství

VÝSADBA A ZPRACOVÁNÍ DŘEVIN: 

 • Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • Přeměna porostů náhradních dřevin
 • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

OSTATNÍ: 

 • Pozemkové úpravy
 • Investice do nezemědělských činností
 • Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 • Odstraňování škod způsobených povodněmi

Nechte se informovat při vyhlášení výzvyDalší novinky >

Kontakt

 • Dotační linka
  Rádi vám bezplatně poskytneme potřebné informace o dotacích. Následně můžete využít naši pomoc při zpracování žádosti o dotaci, výběrovém řízení na dodavatele a v realizační fázi projektu.

Loading...
Loading...