Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 až 2020

shutterstock_8344501.jpg
Share Button

Dotace na podporu pravidelné celoroční činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží, podporu nabídky aktivit nestátních neziskových organizací určených pro neorganizované děti a mládež včetně dětí a mládeže znevýhodněných. 

 Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
  • Spolky, podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
  • Ústavy, podle občanského zákoníku.
  • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Účelová zařízení registrované církví a náboženskými společnostmi, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení.

Typy podporovaných projektů

 • 1. Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.
 • 2. Program pro střešní organizace.
 • 3. Program pro NNO s pobočnými spolky.
 • 4. Program pro NNO bez pobočných spolků.
 • Priority pro rok 2019 jsou:
  • podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
  • podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, zejména zapojování dětí z dětských domovů.
  • podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru.
  • podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Požadovaná výše dotace na projekty s místní nebo regionální působností musí být v rozmezí 100 000 – 250 000 Kč. Vyšší dotaci než 250 000 Kč je možné získat pouze na projekty s celostátním či nadregionálním dopadem. Celostátní či nadregionální dopad musí být v projektu jasně popsán.
 • Maximálně výše dotace činí 70 % celkových nákladů projektu.
 • Na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 35 % z poskytnuté dotace.
 • Na tábory lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících v období od 1. 12. do 31. 3. lze použít finanční prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě (do 18 let) a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den.
 • Dotace na vzdělávání lze čerpat v částce nejvýše 350 Kč na osobu a den.
 • Na mezinárodní výměny a spolupráci lze poskytnutou dotaci použít na úhradu nejvýše 50 % nákladů na dopravu českých účastníků výměn a seminářů a dalších akcí v zahraničí, na úhradu nákladů na ubytování, stravování, místní dopravu a programové zabezpečení akcí max. do výše 350 Kč na osobu a den pro zahraničního i českého účastníka akce v ČR a na úhradu členských příspěvků v nadnárodních organizacích do výše 50 %.

Specifika a omezení:

 • Do programů může organizace v každém roce přihlásit pouze jeden projekt.
 • NNO, která podává projekt v programu 1, musí být držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.
 • NNO, která podává projekt v programu 2, musí v době podání žádosti existovat déle jak 3 roky a v tomto období prokazatelně fungovat jako střešní organizace, tzn. zajišťovat servis a hájit zájmy svých členských organizací.
 • NNO, která podává projekt v programu 3 a 4, musí v době podání žádosti existovat déle jak jeden rok a v tomto období prokazatelně pracovat s dětmi a mládeží.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. Balnerová napsal:

  Dobrý den, máte prosím nějaký formulář na dotace pro NNO pro rok 2017?Balnerová – skauti Štítina


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>