Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Školství,vzdělání a výzkum

Pro univerzity, školy, výzkumná a další právnické osoby zabývající se vzděláváním je připraveno množství programů, které mají napomoci podpořit vzdělání, znalosti a inovaci ve vědě včetně budování kapacit pro její další rozvoj. Projekty musí být realizovány mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR. Podívejte se na přehled základních programů.

  • Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na posilování kapacit pro kvalitní výzkum, což obnáší budování nových středisek a infrastruktury, dále se podílí na investicích do rozvoje vysokých škol a nabídky jejich studijních programů, je určen také pro další vzdělávání školských pracovníků a pro zkvalitnění předškolního, primárního a sekundárnímu vzdělávání.
  • Operační program Zaměstnanost podporuje zvyšování adaptability zaměstnanců podniků, přispívá ke zvyšování kvalifikace a celkovému osobnostnímu rozvoji osob, které jsou ohroženy sociální exkluzí a stimuluje vzdělávací a motivační programy, jejichž cílem je povzbudit osoby k založení vlastní firmy.
  • EHP 2009-2014 nabízí granty především pro neziskové organizace, které pomáhají dětem s handicapem, dětem, kteří žijí v problémovém prostředí, informují širokou veřejnost o rovných příležitostech nebo udržitelném rozvoji.
  • Horizont 2020 je program administrovaný přímo z Bruselu, který pokrývá široké spektrum témat, u většiny projektů je nezbytné zapojení subjektů z různých států EU. Vzdělávání se týká témat, jako je zdraví obyvatel, čistá a udržitelná energie, bezpečnost, apod.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Loading...
Loading...