Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Organizace výběrových řízení

Výběr dodavatele je jednou z nejdůležitějších fází projektu. Probíhá buď v režimu zákona o veřejných zakázkách, nebo podle Pravidel pro výběr dodavatele konkrétního operačního programu.

Při projektech financovaných z veřejných zdrojů (dotací) musí výběr dodavatele proběhnout podle přísných pravidel. V praxi to znamená, že poskytovatele dotace budou zajímat všechny smlouvy, objednávky a faktury, které se vztahují na stavby, dodávky či služby, jež patří mezi tzv. uznatelné náklady projektu. Kromě těchto dokumentů ale musíte také doložit, jakým způsobem byli vybráni dodavatelé, se kterými jste tyto smlouvy, případně objednávky, uzavřeli.

Postaráme se o hladký průběh vašeho výběrového řízení. Naše rady jsou podloženy nejen znalostí problematiky, ale také lety zkušeností. Máme jasno v metodikách a jsme precizní v hlídání termínů. Jsme připraveni pomoci vám s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem, hlídáním potřebných lhůt, komunikací s uchazeči i organizací hodnotící komise.

Nemusíte se obávat konzultovat s námi jakékoli další věci, které souvisí s problematikou výběrového řízení a přidělením dotace.

  • Zpracujeme zadávací dokumentaci, stěžejní dokument, který obsahuje veškeré podmínky pro dodavatele.
  • Doporučíme vhodné kvalifikační předpoklady (Požadavky, které musí uchazeč o zakázku splnit, aby se mohl stát dodavatelem předmětu zakázky).
  • Navrhneme hodnotící kritéria, podle nichž bude vybrán nejvhodnější dodavatel.
  • Zveřejníme zakázku podle předepsaných podmínek. V Obchodním věstníku, na profilu zadavatele, ve Věstníku veřejných zakázek a na dalších místech.
  • Poradíme vám s metodou správného posuzování a hodnocení nabídek.
  • Zajistíme zpracování všech zpráv, protokolů i dalších dokumentů z výběrového řízení.
  • Pohlídáme správnost veškerých dodatků ke smlouvě.
  • Zorganizujeme kompletní výběrové řízení s požadavky žádosti o dotaci a metodikami pro úspěšnou realizaci.

Stavíte nebo dodáváte a chcete, abychom Vás oslovovali v rámci výběrových řízení našich klientů, přihlaste se nám!

Navštivte také: Monitoring dotací, Zajištění dotace, Zajištění spolufinancování, Realizace a audit projektů, Dotační noviny

Loading...
Loading...