Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Realizace a audit projektů

V případě čerpání dotace z fondů EU může poskytovatel dotace vyžadovat tzv. kontrolu na místě. Samozřejmostí je naše přítomnost při této kontrole a plná podpora klienta. Jak ze strany konzultanta, který na projektu pracuje, tak ze strany našeho právníka, který administroval příslušnou veřejnou zakázku. Pokud s námi spolupracujete od počátku do konce dotačního cyklu, neriskujete případné pokuty a korekce dotace, které mohou z této kontroly vyplynout.

Cílem spolupráce je dovést váš projekt do zdárného konce, kdy vás administrace spojená s realizací bude jen minimálně zaměstnávat, a ideálně navázat na projekt další, ať už v průběhu realizace daného projektu či v delší budoucnosti.

Navštivte také: Monitoring dotací, Zajištění dotace, Zajištění spolufinancování, Organizace výběrových řízení, Dotační noviny

Loading...
Loading...