Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Zajištění dotace

V rámci této služby pro vás zpracujeme žádost o dotaci, logicky provázaný podnikatelský záměr nebo studii proveditelnosti, zajistíme potřebné přílohy, komunikujeme s poskytovatelem dotace, zajistíme vše pro podpoření projektu.


Od počátku se snažíme spolu s klientem nastavit projekt tak, aby měl co největší šanci na úspěšné schválení. Nikdy ho netlačíme do nereálných závazků, které by mu mohly v budoucnu přinést potíže, jenom kvůli lepšímu bodovému ohodnocení žádosti o dotaci. V rámci optimalizace žádosti nastíníme zákazníkovi různé varianty spolu s naším doporučením. Je pak již na jeho zvážení, které variantě dá přednost.

V naší společnosti má každý své místo a dělá pouze tu činnost, na kterou se specializuje. Na vaší žádosti nebude pracovat pouze kvalifikovaný projektový manažer, ale např. na zpracování jednotlivých částí se budou podílet profesionálové z ekonomického, marketingového, právního oddělení. Tím docílíme, že konečná žádost bude splňovat veškeré formální i obsahové náležitosti v nejvyšší možné míře.

Využijte profesionálních služeb, získejte financování pro váš projekt a podpořte své aktivity ze Strukturálních fondů EU. Ochotně za vás zpracujeme žádost a následně komfortně provedeme celým dotačním procesem.

Navštivte také: Monitoring dotací, Zajištění spolufinancování, Organizace výběrových řízení, Realizace a audit projektů, Dotační noviny

Loading...
Loading...