Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Spolupráce – Klastry – Výzva III.

výzkum 2
Share Button

Tato výzva naplňuje cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Příjem žádostí:

 • Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 11. 2016 do 20. 1. 2017.
 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 7. 2. 2017 do 7. 4. 2017.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem podpory může být právnická osoba, jde-li o účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a předmět činnosti příjemce podpory upravený ve stanovách či zakladatelské smlouvě musí zahrnovat ustavení a provoz klastru.
 • Malý a střední podnik.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Kolektivní výzkumprojekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský  výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.
 • b) Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • c) Internacionalizace klastru – navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.
 • d) Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory:

  • pro aktivitu  a) bude dotace poskytována do maximální výše 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 35 % pro střední podniky,
  • pro aktivitu b), c), d) bude dotace poskytována do maximální výše 50 % způsobilých výdajů.
 • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity a) 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity b) 15 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry.
 • Max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity c), d) 5 000 000 Kč pro excelentní klastry/ 4 000 000 pro rozvinuté klastry/3 000 000 pro nezralé klastry.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Nechte si nezávazně posoudit svůj projektový záměr

Vyplňte tento krátký formulář a naši specialisté se vám ozvou
Můžete také zdarma zavolat na naší zelenou linku 800 44 33 00

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>