Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SZIF – Včelařské „eurodotace“ pro včelařský rok 2021

bee-191629__340
Share Button

Dotace pro chovatele včel, kteří jsou  registrováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena nejpozději do 15. května 2021.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která chová včelstva na území České republiky a která je evidována jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradišťko.

Typy podporovaných aktivit:

 • Technická pomoc je rozdělena na 3 podopatření a je určena na:
  • a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež,
  • b) pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel,
  • c) pořádání výstav, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačních materiálů.
 • Boj proti varroáze je určen na úhradu nákladů na léčebné a preventivní prostředky.
 • Racionalizace kočování včelstev je určeno na pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy.
 • Úhrada nákladů na rozbory medu je určena na úhradu fyzikálně chemických rozborů medu a rozborů na přítomnost spor Paenibacillus larvae.
 • Obnova včelstev je určena na šlechtitelské chovy včelích matek z uznaného šlechtitelského programu na území ČR. Dotaci mohou čerpat pouze chovatelé, kteří na základě rozhodnutí předsednictva Republikového výboru ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské.

Forma a výše podpory:

 • I. Opatření – Technická pomoc:
 • a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež,
 • b) pořízení nového technického vybavení zařízení pro chovatele včel,
  • Dotace se vypočítává z 90 % pořizovací ceny.
  • Požadavek chovatele včel se může skládat z více zařízení, jejichž celková pořizovací hodnota však musí dosahovat nejméně 20 000 Kč.
  • Maximální výše uznané částky může činit 100 000 Kč.
 • c) Pořádání výstav, účast na výstavě či na jiné kulturní akci, dále na tvorbu a vydání propagačních materiálů:
  • Výše dotace činí 90 % doložených vynaložených nákladů.
 • II. Opatření – Boj proti varroáze:
  • Fond poskytuje dotaci ve výši 40 % skutečně vynaložených nákladů na preventivní, léčebné nebo dezinfekční prostředky.
 • III. Opatření – Racionalizace kočování včelstev:
  • Dotace se vypočítává z 90 % pořizovací ceny.
  • Celková pořizovací hodnota zařízení na kočování včelstev musí činit nejméně 20 000 Kč.
  • Maximální výše uznané částky může činit 150 000 Kč.
 • IV. Opatření – Úhrada nákladů na rozbory medu.
 • V. Opatření – Obnova včelstev:
  • Dotace činí pevnou částku 200 Kč na jednu včelí matku prodanou ve včelařském roce chovatelům včel.

Specifika a omezení:

 • Včelařským rokem 2020/2021 je období od 1. srpna 2020 do 31. července 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>