Přeskočit na obsah

TAČR — Mezinárodní výzva M‑ERA.NET 3 Call 2022

Mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M‑ERA.NET 3 Call 2022 je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2022 do 15. 6. 2022, 12:00 SEČ.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace, podniky,  právnické osoby či podnikající fyzické osoby.
 • Výzkumné organizace jsou způsobilým uchazečem pouze v případě, že je do projektového konsorcia zapojen alespoň jeden český podnik žádající finanční podporu.
 • Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

Typy podporovaných aktivit:

 • Prioritní oblasti podprogramu: 
  • 1. Udržitelná energetika.
  • 2. Snižování energetické náročnosti hospodářství.
  • 3. Materiálová základna.
 • Témata výzvy (v originálním znění):

  • 1. Materials for energy.
  • 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces.
  • 3. High performance composites.
  • 4. Functional materials.
  • 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny).
  • 6. Materials for electronics.

Forma a výše podpory:

 • TA ČR podpoří české uchazeče v nejúspěšnějších mezinárodních projektech v celkové výši 1 000 000 EUR.
 • Maximální výše podpory na projekt — 350 000 EUR.
 • Maximální intenzita podpory na projekt — 85 %.

Specifika a omezení:

 • Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.
 • Maximální délka projektu je 36 měsíců.
 • Projekt začíná nejdříve v březnu 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru