Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace EU

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

Program Vouchery Asistence – Projekt Smart akcelerátor ve Zlínském kraji

shutterstock_154150475.jpg

Cílem Programu je zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity ve Zlínském kraji v souladu s potřebami RIS ZK a koordinovat přípravu strategických záměrů v kraji v této oblasti.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Těšínské Slezsko – administrace

shutterstock_155620055-1.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Těšínské Slezsko. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Silesia – administrace

shutterstock_145958450.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Silesia. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Praděd – administrace

shutterstock_154538048.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Praděd. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Glacensis – administrace

shutterstock_145958450.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Glacensis. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Beskydy – administrace

shutterstock_111137963.jpg

Výzva je určena pro správce fondů mikroprojektů v oblasti Euroregionu Beskydy. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva pro fond mikroprojektů Nisa – administrace

shutterstock_90811127.jpg

Výzva je určena pro správce fondu mikroprojektů v oblasti Euroregionu Nisa. Dotace se týká Prioritní osy 4 a je zaměřena na spolupráci institucí a komunit. Základním požadavkem programu je spolupráce partnerů na obou stranách hranice.

OP ŽP – 63. výzva, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_155872433.jpg

Dotace je určena na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni a na digitální povodňové plány. Celková alokace činí 100 mi. Kč.

IROP Výzva č. 80 Sociální bydlení pro SVL

shutterstock_11343424.jpg

Podpora je zaměřena na nákup nemovitostí a pořízení nezbytného základního vybavení pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jedná se o projekty realizované na území sociálně vyloučených lokalit.