Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na akce

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína

shutterstock_107814275.jpg

Dotace je určena na akce pro děti a mládež, které jsou pořádané na území města Zlín.

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

spot-862274__340

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro specifické skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

images

Dotace na podpor zdraví a zdravého způsobu života všech skupin obyvatel Olomouckého kraje za účelem zlepšování zdravotního stavu, což je ve veřejném zájmu a v souladu se strategickými cíli Olomouckého kraje.

Podpora farmářských trhů v Olomouckém kraji

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na podporu farmářských trhů, propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podpora zaměstnanosti v regionu.

Město Domažlice – Jednorázové akce – mládež do 18 let

shutterstock_152206601.jpg

Podpora organizování významných mládežnických akcí na území města Domažlice (výjimečně z technických důvodů mimo území města Domažlice), které nejsou pořádány za účelem zisku.

Město Chomutov – Dotační program Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 2022

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšíří obecnou vzdělanost v oboru historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Město Karlovy Vary – Dotace na volnočasové aktivity

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na volnočasové aktivity pro děti i dospělé, které pořádají fyzické a právnické osoby v městě Karlovy Vary.

Město Olomouc – Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu

concert-971027__340

Dotace je určena na podporu cestovního ruchu ve městě Olomouci ve veřejném zájmu. Podpora je směrována zásadně na projekt v oblasti cestovního ruchu, na konkrétní produkt nebo subjekt. Zahrnuje podporu produktů a nabídky cestovního ruchu či organizaci akcí, které svým charakterem splňují rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.

Město Hrušovany nad Jevišovkou – Kultura – jednorázové akce

concert-971027__340

Účelem poskytnutí dotací je spolufinancování činností (akcí) občanských sdružení, fyzických a jiných osob, vyvíjejících svoji činnost v oblasti kultury a práce dětí, mládeže, občanů Hrušovan nad Jevišovkou, kde není možnost krýt náklady v plné výši z prostředků žadatele.

Karlovarský kraj – Podpora volnočasových aktivit mládeže – akce

shutterstock_154454747.jpg

Dotační program je určen pro fyzické i právnické osoby, které provozují činnost v oblasti volnočasových aktivit a sportu pro děti a mládež. Finanční podpora bude poskytnuta na pořádání akcí v rámci těchto činností na území Karlovarského kraje.