Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na aktivizační programy

Česko-německý fond budoucnosti – program Začínáme

youngsters-249963__340

Česko-německý fond pro nová či obnovená projektová partnerství nabízí zjednodušený program podpory „Začínáme!“. Program se může využít jak na realizaci setkání dětí a mládeže tak na přípravu společných projektů v různých oblastech.

Nadace Krása pomoci – Pomoc seniorům

shutterstock_65429458.jpg

Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci podporuje projekty týkající se osobní asistence a pečovatelské služby, aktivizačních programů, dobrovolnictví a nákupu kompenzačních pomůcek a vybavení zařízení pro seniory. Žádosti se mohou zasílat kontinuálně po celý rok.

OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

shutterstock_154288988.jpg

Dotaci pro podporu zaměstnanosti cílových skupin mohou získat nestátní neziskové organizace a vzdělávací a poradenské instituce, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání, dále také obce či kraje. Celková alokace výzvy činí 290 mil. Kč.

OP Zaměstnanost Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

sp-5

Dotace na podporu rozličných programů a aktivit v rámci sociálního začleňování mohou čerpat nestátní neziskové organizace, obce a poskytovatelé sociálních služeb.