Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na automobil

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji

sp-5

Dotace na podporu projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji

shutterstock_156422672.jpg

Tato podpora je určena organizacím poskytujících sociální služby na území Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na aktuální období a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraje na aktuální rok.

46. výzva – ZS ITI Brněnské metropolitní oblasti – Infrastruktura sociálních služeb IV

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi

rehab-center-1560942_960_720

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Rakovnicko – IROP – Sociální služby

wheelchair-749985__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Rozkvět – IROP – Sociální služby a začleňování

team-3373638__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Region HANÁ – IROP – Komunitní centra

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Jemnicko – IROP – Sociální infrastruktura

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj komunitních center poskytujících jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MAS Brána Brněnska, z.s.- IROP- Komunitní centra a sociální služby

business-3560932__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

62. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.

wheelchair-749985__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.