Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na automobil

MAS Rozkvět – IROP – Sociální služby a začleňování

team-3373638__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Region HANÁ – IROP – Komunitní centra

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Jemnicko – IROP – Sociální infrastruktura

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj komunitních center poskytujících jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MAS Brána Brněnska, z.s.- IROP- Komunitní centra a sociální služby

business-3560932__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

62. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.

wheelchair-749985__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Hustopečsko – IROP – Sociální infrastruktura vč. komunitních center

team-3373638__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby III

woman-3188744__340

Dotace na nákup, rekonstrukci, vybavení a stavební úpravy zařízení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

46. výzva – ZS ITI Brněnské metropolitní oblasti – Infrastruktura sociálních služeb IV

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Královédvorsko – IROP- Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb VI

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

33. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.1 Sociální služby IV

building-414408__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.