Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na bezbariérový přístup

Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích v Jihočeském kraji

invalidnivozik

Cílem tohoto dotačního programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podporovány budou projekty týkající se stavebních úprav a opatření s cílem zlepšit přístupnost a užívání objektů občanského vybavení (budovy veřejné správy, vzdělávací, sportovní a kulturní zařízení, zdravotní a sociální služby, …), zpřístupnění veřejné dopravy (zastávky, nástupiště, instalace odbavovacích systémů, …) a odstranění bariér na veřejných komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (vozíčkáři, ale také matky s kočárky, slabozrací, nevidomí, neslyšící).

Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji

istockphoto-1218441121-170667a

Dotace na dílčí podporu budování infrastruktury nezbytné a vhodné pro rozvoj bezbariérového cestovního ruchu na území Pardubického kraje. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj této infrastruktury CR na území Pk.

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol

boys-286245__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Jižní Haná – IROP – Bezpečná dopravní infrastruktura V.

traffic-lights-242323__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Staroměstsko, z.s. – IROP – Doprava

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Podřipsko – IROP – Zvýšení bezpečnosti dopravy

child-3336934__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace a výstavby chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

school-design-1727586_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Horňácko a Ostrožsko-IROP-Cyklodoprava II.

child-3336934__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Doprava bezpečná a ekologická III

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.