Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na bezpečnost v dopravě

11.Výzva MAS Radbuza – IROP – Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.)

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

12.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)

airport-2373727__340

Dotace na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy a modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.

MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Bezpečná doprava

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

5. výzva MAS Brdy – IROP – Chodci

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pěší.

5. výzva MAS Podřipsko – IROP – Podpora cyklodopravy

child-3336934__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.

MAS Hříběcí hory – – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury II.

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

25. výzva IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou – Udržitelná mobilita II

bus-22114__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

8. výzva – MAS Jižní Slovácko – IROP – Doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

6. výzva Mladoboleslavský venkov – IROP – Bezpečná doprava II.

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.