Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na bezpečnost v dopravě

MAS Horňácko a Ostrožsko – IROP – Bezpečnost dopravy II.

buildings-1838418__340

Dotace na na posílení bezpečnosti pěší dopravy, na pořízení bezpečnostních prvků na nebezpečných místech, převedení chodců, chodníky, přechody pro chodce, bezbariérovost.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Cyklodoprava v regionu MAS

bicycle-riders-2071825__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS KJH – Bezpečnost a udržitelnost dopravy – IROP

highway-1209547__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cykllisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10 a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

11.Výzva MAS Radbuza – IROP – Zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou dopravu a zvýšení bezpečnosti dopravy (III.)

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

12.výzva MAS Vladař-IROP-Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy II. (IROP1)

airport-2373727__340

Dotace na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy a modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy.

MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Bezpečná doprava

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Brdy – IROP – Chodci

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pěší.

5. výzva MAS Podřipsko – IROP – Podpora cyklodopravy

child-3336934__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.

MAS Hříběcí hory – – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury II.

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.