Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na bezpečnost v dopravě

5. výzva MAS Brdy – IROP – Chodci

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pěší.

5. výzva MAS Podřipsko – IROP – Podpora cyklodopravy

child-3336934__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem.

MAS Hříběcí hory – – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury II.

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

25. výzva IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou – Udržitelná mobilita II

bus-22114__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

8. výzva – MAS Jižní Slovácko – IROP – Doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

6. výzva Mladoboleslavský venkov – IROP – Bezpečná doprava II.

bike-775799__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

9. výzva MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy a cyklodoprava – IROP

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

10.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-Bezpečnost dopravy

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava III.

family-774301__340

Dotace na  bezpečnost dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

MAS Staroměstsko, z.s. – IROP – Doprava

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.