Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na biodiverzitu

OP ŽP – 138. výzva – PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu SC: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

environmental-protection-326923__340

Dotace na zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu.

OP ŽP – 141. výzva – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

girl-3763238__340

Dotace na studie systému sídelní zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie.

Výzva MAS Moravský kras z.s.- OPŽP-Zeleň v sídlech

girl-3763238__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

4. výzva MAS Rýmařovsko – OPŽP Sídelní zeleň

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Výzva MAS Střední Haná o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

bee-191629__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Výzva MAS Hanácký venkov, z. s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II

urban-park-3410146__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS svatého Jana z Nepomuku – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

urban-park-3410146__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

2. Výzva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně II

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).

MŽP – Výzva programu na podporu koordinačních projektů NNO pro rok 2021 – Podprogram B

nature-3289812__340

Účelem výběrového dotačního řízení v Podprogramu B je finanční podpora spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.

TAČR – mezinárodní výzva BiodivClim Call 2019

nature-3289812__340

Dotace na podporu výzkumu v oblasti biodiverzity a klimatických změn. Výzva je svými pravidly pro české uchazeče navázána na Program Prostředí pro život.