Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na celoživotní učení

MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání

laptop-2561162_960_720

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Svatojiřský les – IROP – Vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS 21 – IROP – Vzdělávání – III.

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání II.

startup-593344__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

„LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení – zájmové a neformální vzdělávání II

startup-849805__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Kraj živých vod – IROP – Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity II

students-99506_960_720

Dotace na stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem vytvoření či zvyšování kapacity, zajištění rozvoje dětí v polytechnickém vzdělávání a žáků základních škol v klíčových kompetencích, nebo umožnění rovného přístupu ke vzdělávání dětem a žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

MAS Moravská cesta – IROP – Podpora školství v regionu II.

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Krušné hory – IROP – Vzdělávání

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS sv. Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj vzdělávacích zařízení

school-class-401519__340

Dotace na podporu infrastruktury v základních školách a infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

MAS Nad Prahou – IROP – Formální i zájmové vzdělávání po celý život

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.