Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na cestovní ruch

Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Dotace na podporu činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje.

MMR – Národní program cestovního ruchu v regionech – Marketingové aktivity v cestovním ruchu

informační centrum
Dotace na podporu zvýšení povědomí o nabídce ČR v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

Program pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

shutterstock_154069466.jpg

Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Dotace na podporu činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ je určen na podporu aktivit turistických informačních center na území Pardubického kraje. 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika -CZ/2021/13

laboratory-385349__340

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti kvalitního životního prostředí. Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Výzva MAS Svatováclavsko v rámci PRV

agriculture-3363932__340

Cílem Programu rozvoje venkova je  pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Karlovarský kraj – Program obnovy venkova – II. kolo

redwood-national-park-1587301__340

Dotace na podporu malých obcí s malým rozpočtem při vytváření podmínek pro venkovní volnočasové aktivity obyvatel na podporu zdravého životního stylu a podpora budování zázemí pro cestovní ruch obcí, v jejímž katastrálním území se nachází „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“ zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO.

Zlínský kraj – Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu

real-estate-3297625__340

Cílem Programu je přispět k nastartování cestovního ruchu jako odvětví významně postiženého důsledky protiepidemických opatření a odměnit zaměstnance zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří projevili zvýšené úsilí při zvládání pandemie nemoci COVID-19.

MMR – COVID – Cestovní kanceláře II

images

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.

MMR ČR – Dotační titul COVID – Ubytování II – HUZ

building-414408__340

Dotace na podporu odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření1 souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.