Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na cestovní ruch

Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji

images (1)

Dotace na podporu subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje.

Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning v Jihočeském kraji

camping-1106782__340

Dotace na  podporu cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky v oblasti kempingu a karavaningu.

Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji

istockphoto-1218441121-170667a

Dotace na dílčí podporu budování infrastruktury nezbytné a vhodné pro rozvoj bezbariérového cestovního ruchu na území Pardubického kraje. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj této infrastruktury CR na území Pk.

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

youngsters-249963__340

Dotace na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu na území Pk. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury ČR na území Pardubického kraje. 

Ústecký kraj – Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

building-414408__340

Hlavním cílem a smyslem tohoto nového dotačního programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky kraje.

Rozvoj turistické infrastruktury Jihomoravského kraje – Karavanové stání

camping-1106782__340

Dotace na podporu projektů investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru pro vznik karavanového stání pro obytné automobily a obytné přívěsy, včetně souvisejících terénních úprav.

Program 2022 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

mountaineers-5649828_960_720

Dotace na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje.

Karlovarský kraj – Podpora aktivit v cestovním ruchu

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu a propagace turistických atraktivit v Karlovarském kraji a zkvalitnění destinačního managementu v regionu.

Město Hradec Králové – Dotační program na rozvoj cestovního ruchu pro rok 2022

shutterstock_154144862.jpg

Dotace na rozvoj cestovního ruchu na tvorbu produktů cestovního ruchu jako efektivní nabídky pro návštěvníky města, na pořádání akcí, seminářů, kongresů, na rozvoj atraktivit a nabízených služeb, na ediční a publikační činnost v obsahové vazbě na Hradec Králové přispívající ke zvýšení návštěvnosti města, na zkvalitnění služeb a propagaci města.

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji

cycle-route-397723__340

Dotace na rozvoj a budování dálkových cyklotras a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji prostřednictvím podpory stavebních prací a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras.