Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na cestovní ruch

Podpora kongresového turismu ve městě Plzeň

shutterstock_98142734.jpg

Dotace města Plzeň na podporu kongresového turismu formou zlevněného jízdného v městské veřejné dopravě na podporu akcí kulturního a sportovního rázu formou tzv. hromadné jízdenky.

Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch

shutterstock_147059792.jpg

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora realizace originálních projektů rozvíjejících příjezdový turismus a projektů s akcentem na posílení image města Plzně.

MMR ČR – COVID–Ubytování II – Individuální ubytovací zařízení (IUZ)

building-414408__340

Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive individuálních ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených opatřeními související s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu a propagace turistických atraktivit v Karlovarském kraji a zkvalitnění destinačního managementu v regionu.

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

shutterstock_154867409.jpg

Dotace na podporu obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje.

Podpora cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Dotace na podporu cestovního ruchu pro udržení jeho pozice a významu v ekonomice regionu a úsilí o zvýraznění obrazu Jihočeského kraje jako atraktivního regionu poskytujícího kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Město Olomouc – Celoroční dotace v oblasti cestovního ruchu

concert-971027__340

Dotace je určena na podporu cestovního ruchu ve městě Olomouci ve veřejném zájmu. Podpora je směrována zásadně na projekt v oblasti cestovního ruchu, na konkrétní produkt nebo subjekt. Zahrnuje podporu produktů a nabídky cestovního ruchu či organizaci akcí, které svým charakterem splňují rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.

MMR ČR – Dotační titul COVID – Ubytování II – HUZ

building-414408__340

Dotace na podporu odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření1 souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

youngsters-249963__340

Dotace na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu na území Pk. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury ČR na území Pardubického kraje. 

Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji

shutterstock_155292674.jpg

Dotace na podporu aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu.