Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na cyklostezky

MAS MORAVSKÁ BRÁNA – Rozvoj cyklodopravy v obcích i mezi obcemi

leisure-444038__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

MAS Podlipansko – IROP – 1.1 Doprava

family-774301__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava II

cyclists-885609_960_720

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

33. výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky V.

leisure-444038__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

40. výzva-IPRÚ-České Budějovice – SC 1.1.3 – Zlepšení podmínek proalternativní způsoby dopravy – Cyklodoprava V

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací na území vymezeném ve strategii Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice (správní obvod obce s rozšířenou působností České Budějovice).

MAS Střední Povltaví – IROP – Bezpečná a šetrná doprava 4

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

46. výzva – Města Pardubice ZS ITI – Nemotorová doprava – Cyklodoprava IX

away-1548344__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

58. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 1.2-Cyklodoprava VIII.

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – IROP – Bezpečná doprava

child-3336934__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS POHODA venkova – IROP – Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

family-774301__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.