Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na cyklostezky

Liberecký kraj – Podpora projektové přípravy

shutterstock_145759496.jpg

Dotace na podporu projektové přípravy budování strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem a cykloturistických tras Libereckého kraje.

Liberecký kraj – Rozvoj cyklistické dopravy

leisure-444038__340

Dotace na podporu výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje.

MAS Region Kunětické hory – IROP – Doprava

prechod

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

28.výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky IV.

leisure-444038__340

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

43. výzva-ITI-Pardubice_SC 1.2 Cyklodoprava VIII

away-1548344__340

Dotace na rekonstrukci a modernizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg

Dotace podporují  výstavby, rekonstrukce a opravy infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji

bike-2970293__340

Cílem Programu je podporovat vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných mezinárodních, nadregionálních a významných regionálních cyklotras.

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

youngsters-249963__340

Dotace na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu na území Pk. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury ČR na území Pardubického kraje. 

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji

shutterstock_155878709.jpg

Cílem je zajištění čistoty a bezpečnosti pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, terénních a cyklistických trasách, podpora bezpečné sjízdnosti singletrailů a podpora běžeckých lyžařských tratí.