Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na cykloturistiku

Liberecký kraj – Rozvoj cyklistické dopravy

leisure-444038__340

Dotace na podporu výstavby a rekonstrukce pozemních komunikací pro cyklodopravu, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek Libereckého kraje.

Kraj Vysočina – Program na podporu rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro cyklistiku, zvýšení její atraktivity a bezpečnosti

Kraj Vysočina vyhlašuje program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina.

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji

bike-2970293__340

Cílem Programu je podporovat vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných mezinárodních, nadregionálních a významných regionálních cyklotras.

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

bike-775799__340

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji

cycle-route-397723__340

Cílem Programu je podpořit rozvoj cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras.

MAS Strážnicko – IROP – Bezpečně do škol, do práce a za službami III

112916848

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek a pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C 8a,b, C9a nebo C10a, b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 14/2017: Bikesharing

Cílem Výzvy je zvýšení využívání cyklistické dopravy doprovázené snížením znečištění ovzduší ve městech pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol.

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji

cycle-route-397723__340

Dotace na rozvoj a budování dálkových cyklotras a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji prostřednictvím podpory stavebních prací a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras.

2. kolo výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu – Cestování dostupné všem

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Dotace na rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, na vybudování nebo rekonstrukci odpočívadel a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty, na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, na zavedení nebo vylepšení navigačních a informačních systémů je možné čerpat v roce 2015 v celkové výši 50 mil. Kč.