Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na demolice budov

Město Uherský Brod – Důležitá oznámení Program pro poskytování dotací na odstranění neobyvatelných domů v Uherském Brodě

house-506259__340

Cílem Programu je zachování a zlepšení architektonického rázu města nahrazením nevyhovujících staveb určených pro bydlení, zkvalitnění stávajícího bytového fondu a stabilizace či případné zvýšení počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města Uherský Brod tak, aby byl zachován jeho udržitelný rozvoj.

MMR – Podpora revitalizace území pro podprogram – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na podporu demolic budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit tak dané území, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

MMR – Tornádo – pomoc lidem – Dotační program Živel

demolition-855079__340

Program Živel připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Státním fondem podpory investic. Lidé dostanou dotace až do výše 2 milionů korun s možností navýšení o zvýhodněný úvěr až do částky 5 milionů korun a to na pořízení nového bydlení nebo jeho rekonstrukci.