Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na děti a mládež

MŠMT – Výzva Letní kempy 2021

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

Projekt Edhouse pomáhá

shutterstock_155208767.jpg

Otevřená výzva organizacím působícím v Olomouckém a Zlínském okrese, které mají nápad, anebo již podnikají vzdělávací aktivity pro děti a mládež.

Městská část Praha 8 Granty v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže

hands-2847508__340

Dotace na podporu volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže, působící na území MČ Praha 8.

Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji

branka

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních odvětví reprezentujících Ústecký kraj.

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení- Zaměstnanecké granty

runner-888016__340

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ).

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje

shutterstock_154867409.jpg

Dotace na podporu obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi Jihočeského kraje.

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji

startup-849805__340

Dotace na podporu technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením.

Město Rakovník – Program pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti prevence sociálně patologických jevů

family-3062249__340

Dotace na spolufinancování školení, pobytových programů a různých dalších projektů vedoucích k eliminaci nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, případně rodiči.

Dotační program městské části Praha 11 v sociální oblasti

teacher-3765909__340

Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb a návazných sociálních služeb. Dotace jsou finanční prostředky určené na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním sociálních služeb a návazných sociálních služeb, a jsou spojené se základními činnostmi, které jsou stanoveny zákonem o sociálních službách.

MAS Jižní Slovácko, z.s. – Malý LEADER 2020

folklore-996388__340

Cílem výzvy je podpořit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života v obcí v území MAS Jižní Slovácko, dále pak podpořit aktivity, které přispějí k rozvoji regionu a naplnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jižní Slovácko v letech 2014-2020, opatření 5.3.1 Podpora aktivit v oblasti folkloru, kultury a tradičních řemesel.