Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na děti a mládež

Program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní činností dětí a mládeže v územním obvodu město Kolína

bike-775799__340

Dotace na podporu organizací, které se soustavně a pravidelně během roku zabývají mimoškolní činností dětí a mládeže na území města Kolína.

Město Žďár nad Sázavou – Volný čas 2022

bike-775799__340

Dotace na podporu rozvoje aktivit volného času , zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů.

Město Jeseník – Dotační program SPORT 2022 – Celoroční činnost sportovních organizací

runner-888016__340

Dotace na podporu celoroční sportovní činnosti, zejména pak sportovní přípravy dětí a mládeže, volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport, či vrcholový sport mládeže i dospělých. Preferovány jsou sportovní aktivity na území města a pro občany města Jeseníku.

Město Chrudim – Program pro poskytování sportovních dotací

basketball-1476010__340

Účelem programu je jasný a transparentní postup při podpoře sportovních aktivit z rozpočtu města Chrudim.

Dotace na sportovní činnost mládeže ve městě Mladá Boleslav

shutterstock_140333755.jpg

V rámci podpory tělovýchovy a sportu mládeže v Mladé Boleslavi lze požádat o dotaci na podporu sportovní činnosti mládeže v roce 2022.

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – Královéhradecký kraj

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vytváření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji

shutterstock_156832877.jpg

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži do 26 let.

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků v Královéhradeckém kraji

shutterstock_151363640

Dotace na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory). Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve vzdělávacích programech.

Akce pro děti a mládež ve volném čase v Královéhradeckém kraji

shutterstock_138414104.jpg

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let.

MŠMT- Výzva – Podpora NNO pro rok 2022 – Práce s dětmi a mládeží

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na pokračování podpory NNO zaměřené především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu takových činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování jejich práce s dětmi a mládeží.