Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dětské skupiny.

9. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM – Podpora prorodinných opatření

kid-2736596__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

4. výzva MAS Podřipsko – OPZ – Prorodinná opatření

children-808664__340

Dotace na poskytování služby péče o děti v dětské skupině, a na zřízení a provoz příměstských táborů v době školních prázdnin. Pro podporu zaměstnanosti je potřebné vytvoření podmínek v rámci prorodinné politiky, tak aby bylo umožněno rodičům dětí zařazení se zpět do běžného pracovního procesu.

Výzva č. 10 MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

teacher-3765909__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

OP Zaměstnanost č. 133 Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky – dotace v hl. m. Praze

kid-2736596__340

Dotace na podporu vzniku a/nebo provozu dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

OP Zaměstnanost výzva č. 111 – Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace mimo Prahu

children-3826830__340

Dotace na vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

5. výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA – OPZ – Prorodinná opatření – II.

water-fight-442257__340

Dotace na podporu zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení na území MAS Moravská brána typu školních družin a klubů, s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin a dále na podporu dětských skupin pro podniky i pro veřejnost.

Výzva MAS Východní Slovácko – Prorodinná opatření – OPZ

family-3062249__340

Dotace na podporu aktivit v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti a dalším pečujícím osobám. Realizace následujících aktivit přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.

6. výzva MAS KŽV – OPZ – Prorodinná opatření II.

bike-775799__340

Dotace na  rozšíření nabídky cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – OPZ – B3 Prorodinná opatření III.

baby-3362974__340

Dotace na  rozšíření nabídky cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.

MAS Bystřička – Prorodinná opatření II.

shutterstock_155208767.jpg

Dotace na  rozšíření nabídky cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob.