Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dětské skupiny.

Výzva MAS Region Pošembeří – OPZ – Sladění rodinného a pracovního života II.

teaching-928637__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

Podpora prorodinných opatření v území MAS Cínovecko II. – OPZ

children-3826830__340

Dotace na podporu zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd. , která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti.

12. výzva (OPZ) MAS Vyhlídky Prorodinná opatření III

bike-775799__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

Výzva MAS Boleslavsko, z.ú. – Prorodinná opatření III. – OPZ

kid-2736596__340

Dotace na podporu vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Výzva MAS Labské skály, z.s. – Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů – V – OPZ

kids-2835430__340

Dotace na podporu slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce. Jedná se o podporu zaměstnaných rodičů z území MAS Labské skály, kterým chybí formy zařízení péče o děti v odpoledních hodinách a v době školních prázdnin.

8. výzva OPS pro Český ráj – OPZ – Prorodinná opatření III.

children-3826830__340

Dotace na  vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů.

MAS Stolové hory – Prorodinná opatření II. – OPZ

kids-1093758__340

Dotace na podporu opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

Výzva MAS Lípa pro venkov – OPZ – Prorodinná opatření

kindergarten-2204239__340


Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.

MAS Podhostýnska, z. s. – OP Z – Podpora prorodinných opatření – II

kids-1093758__340

Dotace je určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti.

NPŽP – Výzva č. 6/2019: Ozdravné pobyty

little-boy-3332111__340

Dotace na zajištění ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.