Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na distribuci filmu

Státní fond kinematografie – Distribuce filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Cílem této výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce.

Kreativní Evropa – MEDIA – Innovative tools and business models

camera-1867184__340

Podpora pro vývoj a šíření inovativních nástrojů a obchodních modelů ke zvýšení viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu a diverzity evropských děl v digitálním věku a pro zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu.

Kreativní Evropa- MEDIA – Automatická podpora distribuce a prodejních agentů

film-1668918__340

Automatická podpora (akce 2 pro sales agenty) je podpora distribuce evropských filmů prostřednictvím sales agentů oprávněných producentem k prodeji filmu. Žádost o podporu může předložit každá nezávislá evropská společnost, která zastupuje producenta při marketingu a prodeji filmu.

Media – Distribuce – automatická podpora

cinema-strip-64074__340

Dotace na podporu širší nadnárodní distribuci nedávných evropských filmů poskytováním finančních prostředků distributorům na základě jejich výkonnosti na trhu pro další reinvestování do koprodukce, distribuce a propagace a/nebo minimálních garancí na nový zahraniční evropský film.

Kreativní Evropa – Media – podpora obchodním zástupcům

handshake-3139227__340

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů prostřednictvím kin a jiných platforem tím, že budou poskytnuty finanční prostředky obchodním zástupcům na základě jejich výkonů na trhu pro další reinvestice do nových zahraničních evropských filmů.

Podpora kinodistribuce českých filmů

vyzkum a vyvoj

Dotace na distribuci kinematografického díla mohou získat fyzické i právnické osoby. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 2 000 000 Kč.

Státní fond kinematografie – Distribuce filmu

shutterstock_146565587.jpg

Dotace na podporu posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce a širší dostupnosti kinematografických děl v regionálních jednosálových a dvousálových kinech.

Dílčí program MEDIA Selektivní podpora distribuce

shutterstock_79019158.jpg

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech má za cíl umožnit uvádět filmy, jejichž distribuce by byla bez veřejné podpory obtížná. Žádost o podporu může předložit evropský sales agent koordinující seskupení alespoň 7 evropských distributorů.

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů – projekt „Obchodní zástupce“

shutterstock_90811127.jpg

Dotace z dílčího programu MEDIA na podporu distribuce filmů v kinech prostřednictvím nadnárodního marketingu, budování značky (branding), distribuce a uvádění audiovizuálních děl.

Kreativní Evropa- MEDIA – Podpora distribuce zahraničních evropských filmů – Režim selektivní distribuce

NOV4b6b53_4D_kino

Dotace na podporu distribuce zahraničních evropských filmů v kinech má za cíl umožnit uvádět filmy, jejichž distribuce by byla bez veřejné podpory obtížná. Žádost o podporu může předložit evropský sales agent koordinující seskupení alespoň 7 evropských distributorů.