Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dopravní infrastrukturu

OP PPR Výzva č. 44 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy

traffic-3612474__340

Dotace na podporu nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu.

MAS PODBRDSKO – IROP- Infrastruktura pro cyklodopravu

cyclists-885609_960_720

Dotace na výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

3. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura

parking-427955__340

Dotace na výstavbu a rekonstrukce terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A1 Bezpečnost dopravy II.

bridge-82866__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

3. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.-IROP-Dopravní infrastruktura

airport-2373727__340

Dotace na výstavbu a rekonstrukci terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích

bridge-82866__340

Dotace na realizaci prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů).

21. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2-Telematika III

architecture-1850869__340

Význam této výzvy spočívá v podpoře zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu.

MAS Střední Vsetínsko, z.s. – IROP – Bezpečná doprava

level-crossing-3256166_960_720

Dotace bude podporovat rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

OP Doprava Výzva č. 60 – Specifický cíl 1.4 – Zlín

road-

Dotace přispívá na rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

OP Doprava Výzva č. 55 – Specifický cíl 1.4 – Brno

tra

Dotace přispívá na rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.