Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dopravu

41. výzva IPRÚ-České Budějovice-SC 1.2- Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy V.

woman-69695__340

Dotace na rekonstrukci modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.

31. výzva-IPRÚ-Jihlava-SC 1.2-Ekologizace vozového parku IV.

bus-22114__340

Nákup silničních nízkoemisních vozidel městské hromadné dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6.

MD ČR – COVID-BUS linka II

bus-2460482_960_720

Podpora podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 a zasažených důsledky opatření2 souvisejících s pandemií onemocnění. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto podnikatelů a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

MAS Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava VI.

family-774301__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

61. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 1.2-Terminály VIII.

bus-22114__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

45. výzva-IPRÚ-Zlín-Modernizace vozového parku městské hromadné dopravy III

bus-2460482_960_720

Dotace na nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6.

MAS Holicko – IROP – Bezpečnost silničního provozu

shutterstock_137074034.jpg

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP – Středočeský kraj

design-2713768__340

Cílem programu je podpora projektů EU 2021+ a NIP, které jsou připravovány pro budoucí podání žádosti o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů, kterými jsou evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU a finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2021.

47. výzva – Města Pardubice ZS ITI – Nemotorová doprava – Bezpečnost dopravy IV

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

45. výzva – Města Pardubice ZS ITI – Přestupní uzly v aglomeraci V

bus-2460482_960_720

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.