Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dopravu

MAS Podbrněnsko, spolek – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientaci, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2020

bus-2460482_960_720

Dotace na podporu zvýšení informovanosti žáků o vzdělávací nabídce v Libereckém kraji.

32. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 1.2-Udržitelná mobilita III.

highway-1209547__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

Pořízení ochranných prostředků a pomůcek pro autobusové a drážní dopravce v závazku veřejné služby – Královéhradecký kraj

bus-2460482_960_720

Dotace na zajištění ochranných chemických prostředků a ochranných pomůcek a služby spojené s dezinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID–19 způsobené novým koronavirem SARS–CoV–2.

MAS Aktivios, z.s. – IROP – Zvyšování bezpečnosti a enviromentální šetrnosti dopravy

bicycle-riders-2071825__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

32. výzva – IPRÚ České Budějovice v rámci opatření č, 1.1.1. – Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

bus-2460482_960_720

Dotace na rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.

Výzva č. 27 – ITI Plzeň – Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy- IROP

tram-1481395__340

Dotace na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

OP Doprava – Výzva č. 81 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic

highway-3392100__340

Dotace na budování sítě veřejně přístupných vodíkových plnících stanic.

49. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 1.2-Terminály VI.

bus-22114__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS Opavsko – IROP- Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

canal-bridge-1481193__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.