Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na ekologickou výchovu

Ústecký kraj – Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje

istockphoto-1183803820-170667a

Dotace na rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji

fields-6307566__340

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, schválilo aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí, který umožňuje získat dotaci pro oblasti podpory ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

spot-862274__340

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.

Plzeňský kraj – Adaptační opatření v ochraně přírody

stažený soubor sad

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu.

Praha 1 – Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí

daffodil-3349706__340

Dotace na zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.

Město Hodonín – Dotační program na podporu životního prostředí a zdraví

shutterstock_155208767.jpg

Dotace na podporu životního prostředí a zdraví budou poskytovány za účelem podpory ekologické výchovy občanů (především dětí a mládeže), zlepšení životního prostředí, výchovy ke zdravému životnímu stylu a podporu chovatelství, myslivosti a zahrádkářství.

Jihomoravský kraj – Program pro poskytování dotací v oblasti EVVO

drop-3698073__340

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních a investičních projektů nevládních neziskových organizací, obcí Jihomoravského kraje, škol, jejichž zřizovatelem není Jihomoravský kraj a dobrovolných svazků obcí se sídlem v Jihomoravském kraji. Dotační program je zaměřen na vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na podporu aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí.

Nadace Ivana Dejmala – Základní grantový program

forest-3194475__340

Základní grantový program, je zaměřen na podporu ochrany a obnovy hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále pak za účelem podpory ekologické výchovy, mezisektorové spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí.

Nadace Ivana Dejmala – Program ekologické výchovy dětí

environmental-protection-326923__340

Dotace na realizaci praktických ekologických výukových programů pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, kterou je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně.

Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

shutterstock_156474863.jpg

Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina.