Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na fasády

Město Pelhřimov – Obnova fasád a střech objektů v MPR a jejím ochranném pásmu

tower-2647726__480

Podpora je zaměřena na opravu uličních fasád a střech objektů v MPR a jejím ochranném pásmu.

Výzva kraje Vysočina – Památkově chráněná území

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.

Město Olešnice – Dotace na opravu fasád

Restoration and painting of an ancient Dutch wooden house in North Amsterdam

Dotace je určena pro způsobilé žadatele, kteří opravují fasády v souladu s vyhlášeným programem a tím se podílí na hezkém vzhledu města Olešnice.

Město Krásná Lípa – Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení

Restoration and painting of an ancient Dutch wooden house in North Amsterdam

Dotace je určena pro způsobilé žadatele, kteří opravují fasády či střechy, rekonstruují oplocení v souladu s vyhlášeným programem a tím se podílí na hezkém vzhledu města Krásná Lípa.

Město Židlochovice – Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Židlochovice Obnova fasád domů v Židlochovicích

Restoration and painting of an ancient Dutch wooden house in North Amsterdam

Dotace na podporu žadatelů o dotaci ve věci financování obnovy fasád domů v  Židlochovicích, a to fasád orientovaných do uličního průčelí nebo fasád na pohledově exponovaných plochách.

Město Uherský Brod – Program pro poskytování dotací na obnovu hodnotných fasád v Uherském Brodě

Restoration and painting of an ancient Dutch wooden house in North Amsterdam

Cílem Programu je zachování a zlepšení architektonického rázu města, zkvalitnění stávajícího bytového fondu a stabilizace počtu obyvatel trvale přihlášených k pobytu na území města.

Město Sušice – Obnova objektů v městské památkové zóně Sušice

1-zlata-01-namesti

Dotace na podporu obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí prohlášených i neprohlášených za kulturní památku, které se nacházejí na území městské památkové zóny města Sušice. Důraz bude kladen na zachování památkové hodnoty stavby.

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

ostrava-3

Dotace v rámci tohoto programu mohou být poskytnuty vlastníkům rodinných nebo bytových domů, a to k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací obnovy vnějšího pláště objektů městské památkové zóny.

Dotace na obnovu památek v kraji Vysočina

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu v rámci Programu rozvoje kraje Vysočina, prioritní osa Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví, opatření Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu. Výzva trvá až do 14. 3. 2014 do 14:00 hod.