Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na festivaly

Městská část Praha 12 – Dotační řízení v oblasti kultury

shutterstock_55698064.jpg

Účelem poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu MČ je podpora subjektů, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit.

Grantový program na podporu využití volného času ve městě Mladá Boleslav

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na podporu organizací, spolků, právnické a fyzické osoby při uskutečňování aktivit v oblasti volného času pro diváckou a aktivní veřejnost  –  občany a návštěvníky Mladé Boleslavi.

MK ČR – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit + Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

shutterstock_154069466.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu neprofesionálních kulturních aktivit, jež rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou tvořivost a podporují občanskou sounáležitost.

MZV – Projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku pro rok 2022

girls-1563093__340

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí.

MK ČR – Dodatečné výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2021 pro projekty, které nebyly podpořeny v roce 2021 odborem médií a audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie

folklore-996388__340

Výzva je určená na podporu projektů, jejichž realizace musela být odložena nebo se jiným způsobem komplikuje v důsledku výjimečné situace vyvolané šířením nemoci COVID-19.

MPO ve spolupráci MK ČR- Výzva č. 4 k programu COVID – Kultura

folklore-996388__340

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Má pomoci podnikatelským subjektům a OSVČ z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

Program pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

shutterstock_154069466.jpg

Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2021 – 2024

shutterstock_139584668.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu a rozvoj veřejných kulturních služeb ve statutárním městě Ostrava v souladu s Koncepcí rozvoje kultury statutárního města Ostravy a současně jejich zpřístupnění obyvatelům a návštěvníkům statutárního města Ostravy.

Kreativní Evropa – MEDIA – European festivals

shutterstock_55698064.jpg

Podpora audiovizuálních festivalů zaměřených na evropský film (podpora pro jednotlivé festivaly na 2 roky).

Státní fond kultury ČR

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na umělecká hodnotná díla, periodické a neperiodické publikace, na udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednáškovou činnost, na festivaly a přehlídky, na propagaci české kultury v zahraničí, na podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu mohou získat právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění.