Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na filmovou tvorbu

Státní fond kinematografie – Výroba celovečerního hraného filmu

crop-640860-kino_520x250

Cíle podpory kinematografie je rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově pestré české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí.

Kreativní Evropa MEDIA – European co – Development

movie-918655__340

Dotace na podporu producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl je určena nezávislým produkčním společnostem. Žádost může podat konsorcium min. 2 společností ze 2 různých zemí (koordinátor/vedoucí projektu a partner).

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj animovaného seriálu

cinema-strip-64074__340

Podpora je určena pro vývoj první řady animovaného českého seriálu (serializovaného audiovizuálního díla) o délce minimálně 13 dílů vyvíjeného nezávislým výrobcem. Součástí projektu vývoje jsou: návrhy výtvarného řešení minimálně jednoho dílu; storyboard nebo animatik minimálně jednoho dílu; konečný literární scénář alespoň poloviny dílů série a treatmenty ostatních epizod; vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládané zajištění.

Kreativní Evropa – MEDIA – WRITING EUROPEAN

cinema-strip-64074__340

Dotace na podporu tvorby a psaní kvalitních evropských hraných seriálů, které by byly atraktivní pro mezinárodní publikum, prostřednictvím tzv. writing rooms nebo tvůrčích hubů.

Kreativní Evropa – MEDIA – Creative innovation lab

cinema-strip-64074__340

Podpora pro vývoj a testování inovativních nástrojů, modelů a řešení aplikovatelných v audiovizuálním a dalších kulturních a kreativních odvětvích, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost, spolupráci, šíření, viditelnost, dostupnost, diverzitu a divácký dosah napříč odvětvími.

Kreativní Evropa – MEDIA – Innovative tools and business models

camera-1867184__340

Podpora pro vývoj a šíření inovativních nástrojů a obchodních modelů ke zvýšení viditelnosti, dostupnosti, diváckého dosahu a diverzity evropských děl v digitálním věku a pro zlepšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního průmyslu.

Kreativní Evropa – MEDIA – Audience development and film education

NOV4b6b53_4D_kino

Podpora práce s publikem a filmové výchovy s cílem zvýšit zájem a povědomí diváků o evropská audiovizuální díla.

Kreativní Evropa – MEDIA – Talent, skills

student-849822__340

Podpora dalšího vzdělávání audiovizuálních profesionálů (vzdělávací a mentorské programy, konající se jak fyzicky, tak online).

Kreativní Evropa – MEDEA – European co development

camera-1867184__340

Dotace na podporu producentské a scenáristické přípravy audiovizuálních děl.

Kreativní Evropa – MEDIA – Markets, Networking

agreement-3489902__340

Podpora pro filmové trhy, koprodukční fóra a další aktivity propagující evropská audiovizuální díla, určené primárně pro profesionály (B2B).