Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na filmy

Státní fond kinematografie – Distribuce filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Cílem této výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce.

Státní fond kinematografie – Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Podpora je určena pro jednotlivá česká kinematografická díla (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

crop-640860-kino_520x250

Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož součástí je vypracování konečné verze scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění.

Státní fond kinematografie – Distribuční projekty – práce s publikem

shutterstock_154538048.jpg

Podpora je určena pro VOD distribuční projekty, internetové portály rozcestníkového typu odkazující k legálnímu audiovizuálnímu obsahu a projekty, které do kinodistribuce a obdobné distribuce (např. sitespecific) společně uvádí skupinu filmů spojených jednotným žánrem, námětem, formátem, zemí původu apod. a které originálním způsobem nad rámec standardní distribuce pracují s filmovým publikem.

Kreativní Evropa – MEDIA – Networks of european cinemas

movie-918655__340

Dotace na podporu sítí evropských provozovatelů kin, kteří promítají významný podíl zahraničních evropských filmů.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

vyzkum a vyvoj

Dotace na podporu vývoje českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a připravenosti projektu k natáčení.

Státní fond kinematografie – Internetové filmové portály v roce 2018

shutterstock_55109515.jpg

Dotace na šíření povědomí o českých filmech a jejich dostupnosti na legálních internetových platformách.

Kreativní Evropa MEDIA – HBF+EUROPE

11991219445_333b33c003_q

Podpora pro mezinárodní koprodukce a pro mezinárodní distribuci koprodukovaných filmů.

Kreativní Evropa MEDIA – WCF EUROPE

shutterstock_90430603.jpg

Program Kreativní Evropa MEDIA – WCF EUROPE je určen pro mezinárodní koprodukci nebo mezinárodní distribuci. 

Podpora kinodistribuce českých filmů

vyzkum a vyvoj

Dotace na distribuci kinematografického díla mohou získat fyzické i právnické osoby. Celková alokace finančních prostředků v rámci této výzvy je 2 000 000 Kč.