Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na handicapované

Město Trutnov – Podpora sportu ze sportovního fondu města Turnov

istockphoto-942728804-170667a

Dotace na podporu sportovních aktivit, konaných na území města Turnov ( konkrétní sportovní akce, sportovní volnočasová aktivita, sport zdravotně postižených nebo znevýhodněných osob, sport v rámci podpory cestovního ruchu, aktivity s cílem rozvoje sportovních aktivit obyvatel města).

Město Jičín – Program pro poskytování dotací v oblasti sportu

football-4544858__340

Dotace na rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů.

Praha 6 – Dotační program – Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

istockphoto-942728804-170667a

Dotace na podporu vzniku a realizace jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 11. kolo grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

hockey-2274221__340

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 10. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Národní sportovní agentura – Výzva 4/2022 Parasport Reprezentace ZPS 2022

istockphoto-942728804-170667a

Dotace  na zajištění přípravy reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení) a na zajištění účasti reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích na vrcholných mezinárodních soutěžích ZPS.

Liberecký kraj – Podpora osob se zdravotním postižením

shutterstock_155219123.jpg

Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

spot-862274__340

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení- Zaměstnanecké granty

runner-888016__340

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ).

Obec Chvalovice – Programová dotace „péče o zdraví a podpora zdravotně handicapovaných

istockphoto-1218441121-170667a

Dotační program na podporu projektů v oblasti péče o zdraví a podpory zdravotně handicapovaných osob žijících v okrese Znojmo v roce 2022.

Nadace ČEZ – Podpora regionů

waterfall-3961311__340

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů, či životního prostředí.