Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na handicapované

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme

hockey-2274221__340

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Grantový program Umělá inteligence pro dobrou věc

sustainability-3300869__340

Prostřednictvím programu Umělá inteligence pro dobrou věc budou poskytovány finanční prostředky, na technologie a odborné poradenství lidem a institucím, které se podílejí na řešení humanitárních otázek, inovací v oblasti životního prostředí a poskytování pomoci lidem s postižením.

Nadace ČEZ – Podpora regionů

waterfall-3961311__340

Dotace na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Kraj Vysočina – Program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých

playground-1579633__340

Dotace na na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina. Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Město Plzeň – Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

shutterstock_107814275.jpg

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Sport handicapovaných v Libereckém kraji

shutterstock_150366119.jpg

Předmětem podpory je podpora organizace sportovních a tělovýchovných akcí na území Libereckého kraje.

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

spot-862274__340

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.

Liberecký kraj – Podpora osob se zdravotním postižením

shutterstock_155219123.jpg

Podpora zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku).

Podpora organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany v Olomouckém kraji

shutterstock_96303500.jpg

Podpora činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru poskytovaná Olomouckým krajem v oblasti zdravotně-preventivních aktivit, zejména podpora činnosti organizací zaměřených na pomoc zdravotně znevýhodněným spoluobčanům, případně vybavení jejich pracovišť potřebnými pomůckami.

OP PPR – Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť

shutterstock_113484865.jpg

Účelem dotace je podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, jejíž Investiční prioritou je poskytnutí podpory sociálním podnikům. Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou skupin aktivit. Alokace pro skupinu aktivit A je 27 000 000 Kč. Alokace pro skupinu aktivit B je 18 000 000 Kč.