Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na handicapované

Národní sportovní agentura – Výzva 1/2021 – Účast na významných sportovních akcí ZPS 2021

runner-888016__340

Výzva je výhradně zaměřena na podporu zajištění účasti ZPS na Paralympijských hrách, Deaflympijských hrách, Global Games, Speciálních olympiádách a Světových hrách transplantovaných prostřednictvím žadatelů, kteří mají mezinárodní autoritu k vysílání sportovců na PH, DH, GG, SO a SHT, se zaměřením zejména na podporu startu reprezentantů splňujících kritéria výzvy Podpora reprezentace ZPS včetně nezbytného realizačního týmu.

Hyundai Motor Manufacturing Czech – Grantový program “Společně 2021“

people-2557399__340

Grantový program společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) „Společně 2021“ má za cíl finančně přispět na projekty, které obohacují nabídku volného času dětí a mládeže, podpoří sportovní a kulturní aktivity, pomohou vylepšit veřejný prostor a podpoří osoby s hendikepem.

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení- Zaměstnanecké granty

runner-888016__340

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ).

Nadace ČEZ – Podpora regionů

waterfall-3961311__340

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů, či životního prostředí.

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS – 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme

hockey-2274221__340

Nadační fond společnosti Tesco ve spolupráci s NROS vyhlašuje 7. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Program je zaměřen na podporu malých veřejně prospěšných projektů nestátních neziskových organizací a příspěvkových organizací po celé České republice. Jeho cílem je podpora udržitelného rozvoje a přispění ke zlepšení kvality života v České republice.

Grantový program Umělá inteligence pro dobrou věc

sustainability-3300869__340

Prostřednictvím programu Umělá inteligence pro dobrou věc budou poskytovány finanční prostředky, na technologie a odborné poradenství lidem a institucím, které se podílejí na řešení humanitárních otázek, inovací v oblasti životního prostředí a poskytování pomoci lidem s postižením.

Kraj Vysočina – Program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých

playground-1579633__340

Dotace na podporu celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Město Plzeň – Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

shutterstock_107814275.jpg

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Sport handicapovaných v Libereckém kraji

shutterstock_150366119.jpg

Předmětem podpory je podpora organizace sportovních a tělovýchovných akcí na území Libereckého kraje.

Plzeňský kraj – Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu

spot-862274__340

Program je vyhlášen s cílem podpory činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu.