Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na hasiče

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Dobrovolní hasiči

runner-888016__340

Program je zaměřen na podporu činnosti spolků – sborů dobrovolných hasičů a organizací je sdružujících.

14.výzva MAS Moravský kras-IROP-Kapacity pro přímou likvidaci rizikových událostí

fire-1006924__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Šumperský venkov – IROP – IZS II

fire-1006924__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a na pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

MAS MOST Vysočiny-IROP-Řízení rizik II

fire-fighter-2098461__340

Dotace na pořízení specializované techniky IZS a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

MAS Mezi Úpou a Metují-IROP-Technika IZS na území MAS MUM

fire-165575__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

MAS Dolní Poolšaví – Programový rámec PRV

chanaz-334496_960_720

Dotace na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

MAS Frýdlantsko-Beskydy – Programový rámec PRV

landscape-3379250__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MV – GŘ HZS ČR – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí

fire-1006924__340

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

12. výzva MAS Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu II. (IZS)

fire-1006924__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.