Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na hasiče

MAS Šumavsko, z. s. pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_156844055.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti.

MAS Rožnovsko pro operaci 19.2.1. v PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MV – GŘ HZS ČR – Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí

fire-1006924__340

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Výzva MAS Boleslavsko pro operaci 19.2.1. v PRV

výrobní linka

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Litomyšlsko – Programový rámec PRV

landscape-3379250__340

Dotace na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

MAS Střední Haná – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti veřejného prostranství, hasičské zbrojnice, kulturních zařízení včetně knihoven.

Výzva MAS Hrubý Jeseník, z.s. pro operaci 19.2.1. v PRV

tractor-2633099__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Šternbersko o.p.s. – Programový rámec PRV

chanaz-334496_960_720

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 03. 2022 do 29. 04. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci..
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 3 Rozvoj venkovské infrastruktury a služeb.
  • a) Veřejná prostranství v obcích.
  • b) Mateřské a základní školy.
  • c) Hasičské zbrojnice.
  • f) Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.
  • g) Stezky.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 2 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 1 500 000 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 1 068 773 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 f) Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

MAS Mezi Hrady – programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Železnohorský region – Programový rámec PRV

village-of-saint-jeures-1001566__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti veřejného prostranství, mateřských škol, hasičské zbrojnice, kulturních zařízení včetně knihoven.