Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: dotace na hasiče

MAS Šumavsko, z. s. pro operaci 19.2.1. v PRV

shutterstock_156844055.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti.

MV – HZS ČR Investiční dotace pro JSDH obcí – Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky

stažený soubor

Dotace je určena pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení cisternové automobilové stříkačky.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje – Plzeňský kraj

fire-1006924__340

Dotace na zabezpečení a systematickou podporu plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

MAS Světovina – programový rámec PRV

forest-3448818__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Litomyšlsko – Programový rámec PRV

landscape-3379250__340

Dotace na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

MAS Podhůří Železných hor – programový rámec PRV

industry-3340036__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Mezi Hrady – programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

MAS Hlinecko – Programový rámec PRV

chapel-1169308__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Dotace na činnost a akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

fire-fighter-2098461__340

Dotace na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků hasičů, pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále reprezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.