Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na hasičské zbrojnice

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Podpora složek IZS

fire-1006924__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

MAS Šumperský venkov – IROP – IZS II

fire-1006924__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a na pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Mladoboleslavský venkov – IROP – Podpora hasičů II

fire-fighter-2098461__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

MAS Hrubý Jeseník – IROP – Vybavení hasičských zbrojnic JPO II. a III. stupně

fire-fighter-2098461__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohla plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.- IROP – Podpora složek IZS

firefighters-2794578__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

MAS Lípa pro venkov – IROP – Hasiči

fire-fighter-2098461__340

Dotace na pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém a na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

MAS Prostějov venkov – Programový rámec PRV

agricultural-machine-1918987__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Horní Pomoraví – IROP – Jednotky požární ochrany II.

firefighters-870888__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

MAS Třešťsko – IROP – Podpora akceschopnosti stanic hasičského záchranného systému

firehouse-429754__340

Dotace na stavební úpravy stávajících objektů, v odůvodněných případech stavbu nového objektu, výstavbu nových garážových prostor nebo jejich stavební úpravy s cílem řádného garážování techniky základních složek IZS.

MAS Rakovnicko – IROP – Hasiči

fire-fighter-2098461__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události.