Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na hospicovou péči

Dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji

hand-in-hand-1686811__340

Dotace je poskytována na zajištění potřeb nevyléčitelně nemocných pacientů v preterminálním a terminálním stavu, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.

Dotační program na podporu hospicové péče – Moravskoslezský kraj

hand-in-hand-1686811__340

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

MZd Program na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na vytvoření optimálních podmínek pro rozvoj a podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti péče o terminálně nemocné.

Paliativní a hospicová péče – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

shutterstock_155219123.jpg

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

OP Zaměstnanost Podpora sociálního začleňování v Praze

shutterstock_155219123.jpg

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Program pro poskytování dotací na provozování domácí hospicové péče v karlovarském kraji

shutterstock_155219123.jpg

Program je zaměřen na poskytování dotací provozovatelům domácí hospicové péče na financování provozních nákladů na činnosti domácí hospicové péče, které nejsou součástí odlehčovací služby definované zákonem o sociálních službách (např. zdravotnické úkony, půjčování pomůcek anebo práce s pozůstalými).

Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji

shutterstock_155219123.jpg

Účelem dotačního programu je finančně podpořit organizace, které zajišťují domácí hospicovou péči na území Plzeňského kraje.

Město Ostrava – Výběrové řízení na poskytnutí dotací pro oblast zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Program je zaměřen na podporu projektů osvětových, výchovně vzdělávacích a rekondičních činností směřujících k zlepšování zdraví obyvatel města Ostravy, k podpoře hospicových služeb a k realizaci odborných zdravotnických činností.

Nadační fond AVAST – Spolu až do konce

shutterstock_140404582.jpg

Nadační příspěvek od Nadačního fondu AVAST mohou získat všechny organizace a instituce v ČR, které se jakýmkoliv způsobem podílejí nebo mohou podílet na systému péče o umírající a nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny. Příspěvek je určen na podporu péče o umírající a jejich rodiny.

Moravskoslezský kraj – Program na podporu projektů ve zdravotnictví

shutterstock_156266657.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.