Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na infrastrukturu dopravy

32. výzva – IPRÚ České Budějovice v rámci opatření č, 1.1.1. – Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy

bus-2460482_960_720

Dotace na rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti.

62. výzva-ITI-Pardubice – Ekologická veřejná doprava IV

morning-348859__340

Dotace na výstavbu a modernizaci infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu ( trolejbusy).

52. výzva-ITI-Pardubice – Dopravní telematika IV

airport-2373727__340

Dotace na rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro řízení dopravy.

MAS Brána Vysočiny – IROP – Infrastruktura dopravy II

bicycle-trail-961055__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Telčsko – IROP – Bezpečnost dopravy,terminály a parkovací systémy na území MAS Telčsko II

buildings-1838418__340

Dotace rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

OP Doprava Výzva č. 63 – Specifický cíl 1.4 – Liberecká aglomerace

ALT362d73_PLZEN

Dotace přispívá na rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

OP Doprava Výzva č. 62 – Specifický cíl 1.4 – České Budějovice

shutterstock_111867731.jpg

Dotace přispívá na rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 4. do 29. 11. 2019.

Příjemci podpory:

 • Město České Budějovice (či městské společnosti), které jsou vlastníky či správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy).

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy:
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování:
  • Příspěvek Unie – max. 85 % ze způsobilých výdajů.
  • Národní spolufinancování – min. 15 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP14+ a na řídicí orgán je podávána elektronickou cestou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

OP Doprava Výzva č. 61 – Specifický cíl 1.4 – Jihlava

shutterstock_98142734.jpg

Dotace přispívá na rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

OP Doprava Výzva č. 58 – Specifický cíl 1.4 – Ústecko-chomutovská aglomerace

standing in the bus

Dotace přispívá na rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

OP Doprava Výzva č. 57 – Specifický cíl 1.4. – Ostravská aglomerace

tram

Dotace přispívá na rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.