Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na infrastrukturu

Město Trutnov – Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby

street-lamp-238521__340

Dotace na podporu stavebníků rodinných a bytových domů v lokalitách na území města Trutnova, kde se město Trutnov nepodílí na provádění infrastruktury.

Město Jablonec nad Nisou – Program podpory výstavby technické infrastruktury

architecture-1836070__340

Dotace mohou být, v souladu se zákonem o obcích, poskytnuty fyzickým a právnickým osobám k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací investic v oblasti výstavby technické infrastruktury přesně specifikovaných ve vyhlášeném programu umístěných v katastrálních územích připadajících pro obec Jablonec nad Nisou.

31. výzva – IPRÚ – Liberec – Jablonec nad Nisou – Silnice II. a III. třídy

road-220058__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

OPPPR – 56.výzva SC 1.1 – Inovační poptávka veřejného sektoru III

agreement-3489902__340

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

OPPPR – 55. výzva SC 1.2 – Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

book-4126483__340

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti inovačního systému na území hlavního města Prahy.

NPŽP – výzva č. 8/2019: Podpora obcí v národních parcích

nature-3289812__340

Dotace na zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků, a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Šternbersko – IROP- Infrastruktura základních škol III

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

32. výzva OP Doprava – Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy – České Budějovice

highway-1209547__340

Dotace na podporu rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.).

OP Doprava Výzva č. 64 – Interoperabilita v železniční dopravě

regional-train-3809847__340

Dotace na přestavbu elektrických hnacích vozidel vybavených pouze pro provoz na stejnosměrném systému 3 kV pro provoz i na střídavém systému 25 kV/50 Hz.