Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na inovace

Program na podporu inovací The Country for the Future

scientific-2040795__340

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a většího využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe, a to včetně usnadnění vstupu na nové trhy či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Mezinárodní Visegrádský fond – Visegrad + Granty

sustainability-3300869__340

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména ve třetích zemích na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení nejméně tří zemí V4 a minimálně jednoho subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu, bez ohledu na žadatele.

Program Inostart – Ministerstvo průmyslu a obchodu

consulting-3031678__340

Cílem programu je umožnit získání úvěrů k realizaci Inovativních projektů začínajících podnikatelů a podpora udržitelnosti podpořených Inovativních projektů částečnou úhradou nákladů na Poradenství zajišťované Českou spořitelnou.

MŠMT – Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR)

wormhole-739872__340

Poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum pro projekty se zahájením řešení v roce 2019.

OP PIK – Výzva II programu podpory INOVACE – Inovační projekt pro integrované územní investice (ITI) Olomouc

welder-673559__340

Dotace na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

OP PIK – ITI Olomouc -Výzva II. programu podpory POTENCIÁL pro integrované územní investice

microscope-275984__340

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

OP PIK – ITI Hradecko-pardubické aglomerace – Výzva II. programu podpory POTENCIÁL pro integrované územní investice

chemist-3014142__340

Dotace na podporu zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity.

ITI-Pardubice – Podnikový výzkum, vývoj a inovace

shutterstock_154523360.jpg

Dotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

OP PIK Inovační vouchery – Výzva IV

monitor-2728120__340

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)

shutterstock_49376539.jpg

Tato dotace má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.