Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na integraci

Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy

shutterstock_127969568.jpg

Grantové řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2021“ podporuje jak kulturní, tak společenskou, osvětovou i publikační činnost. Praha se tak snaží podpořit vzájemnou toleranci i komunikaci mezi minoritami a společenskou majoritou.

MV ČR – Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni

shutterstock_154757501.jpg

Projekty obcí na integraci cizinců mohou být realizovány v obcích, městech nebo městských částech, kde dochází ke krizovému vývoji – aktuálnímu nebo potenciálnímu – ve vztazích mezi cizinci a místními obyvateli, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců.

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 3 – P.O. – Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

adult-3797846__340

Dotace na podporu kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni.

Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. – Komunitní centra II.

people-2557399__340

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu – Výzva č. 10 Zřízení a/nebo provoz Center na podporu integrace cizinců

shutterstock_96765793.jpg

Předmětem dotace je zřízení a provoz center na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR. Centra budou fungovat prostřednictvím ambulantního i terénního poradenství, kurzů češtiny a socio-kulturní orientace, tlumočení, asistence atd.

MV ČR – Výzva č. 4 k překládání žádostí v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu

shutterstock_8344501.jpg

Předmětem dotace je zřízení a provoz center na podporu integrace cizinců v jednotlivých krajích ČR. Centra budou fungovat prostřednictvím ambulantního i terénního poradenství, kurzů češtiny a socio-kulturní orientace, tlumočení, asistence atd.

MŠMT – Program na podporu integrace romské menšiny

shutterstock_113484865.jpg

Dotace na zajištění podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu, realizace schváleného projektu za účelem podpory předškolního vzdělávání romských dětí, podpory školní úspěšnosti romských žáků na základní a střední škole a podpora volnočasových nebo zájmových aktivit pro romské děti a žáky, a to prostřednictvím realizace schváleného projektu ve vybraném tematickém okruhu.

Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu aktivit souvisejících s partnerskými městy města Plzně a projektů Evropské unie mohou získat partnerská města Plzně. 

MV ČR Provoz Center na podporu integrace cizinců

shutterstock_105045134.jpg

Dotace na provoz center na podporu integrace cizinců ze třetích zemí, zaměřených na poskytování informací, poradenství a podporu cizinců a dále na kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace ve společnosti, lze čerpat až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností

older-adult-1546130_960_720

Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů.