Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na integrovaný záchranný systém

MAS Železnohorský region 12. výzva – IROP – Ochrana regionu III

firefighters-2794578__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro o integrovaný záchranný systém.

7.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof I.

firefighters-2794578__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz,  výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem.

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Integrovaný záchranný systém – zodolnění stanic IZS

fire-2682905__340

Dotace na stavební úpravy stávajícího objektu, případně stavba nového objektu. Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.

MAS POHODA – IROP – Technika pro IZS II

firefighters-870888__340

Dotace na na posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Podporováno bude pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

MAS Hustopečsko – IROP – 6. výzva MAS Hustopečsko-IROP Podpora Hasičů

firefighters-870888__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro integrovaný záchranný systém.

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko – IROP – A2 IZS – řízení rizik II.

firefighters-870888__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činnosti v podmínkách uvedených v popisu opatření (větrné smrště a sněhové srážky, masivní námrazy), pro odstraňování důsledků.

2.výzva MAS Blanský les–Netolicko–IROP–Integrovaný záchranný systém – I.

fire-164027__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz.

14. výzvy MAS OPAVSKO – Vybavení jednotek JPO II a III

firehouse-429754__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňován důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (pro ORP Opava), cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí.

STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik katastrof – Aktivita stanice IZS

action-21892__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádných událostí a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

MAS – Střední Polabí – IROP – Velkokapacitní cisterny pro složky IZS

shutterstock_147732365.jpg

Cílem této dotace je zvýšení vybavenosti složek JPO II a JPO III. Podporováno bude pořízení specializované techniky pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, konkrétně velkoobjemové cisterny.