Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na integrovaný záchranný systém

2.výzva MAS Blanský les–Netolicko–IROP–Integrovaný záchranný systém – I.

fire-164027__340

Dotace na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi. Dále také na výstavbu stanic integrovaného záchranného systému.

STŘEDNÍ HANÁ – IROP – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik katastrof – Aktivita stanice IZS

action-21892__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádných událostí a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

MAS – Střední Polabí – IROP – Velkokapacitní cisterny pro složky IZS

shutterstock_147732365.jpg

Cílem této dotace je zvýšení vybavenosti složek JPO II a JPO III. Podporováno bude pořízení specializované techniky pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, konkrétně velkoobjemové cisterny.

MAS Jemnicko – IROP – Technika IZS

stažený soubor

Dotace přispívá k posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům – sucho.

MAS Havlíčkův kraj – IROP – Podpora složek IZS k řešení a řízení rizik a katastrof

firefighters-820172_1280

Dotace na techniku pro integrovaný záchranný systém a na stanice integrovaného záchranného systému.

4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I

images

Dotace na zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a na posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

IROP Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD

Ve výzvě bude podporována aktivita Technika pro IZS a Stanice IZS. V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.

Dotace na leteckou záchrannou techniku

232687-top_foto1-lo3hk

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu k předkládání žádostí o dotaci na pořízení vrtulníku, technologického zařízení, vybavení posádek a podpůrných cisteren na letecký petrolej pro umožnění doplňování paliva v místě zásahu. Oprávněným žadatelem pro tuto výzvu je Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR. Cílem této výzvy je posílení schopnosti IZS při záchraně lidských životů a řešení mimořádných a krizových událostí pořízením letecké techniky. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 322 000 000 Kč. Na pořízení techniky lze získat dotaci až 85% celkových uznatelných nákladů.