Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kinematografii

Státní fond kinematografie – Distribuce filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Cílem této výzvy je posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce, českých debutů a náročných kinematografických děl v distribuční nabídce.

Státní fond kinematografie – Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Podpora je určena pro jednotlivá česká kinematografická díla (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Státní fond kinematografie – Výroba dokumentárního filmu

cinema-strip-64074__340

Státní fond kinematografie podporuje výrobu českého kinematografického díla, které realizuje výrobu kulturně náročného audiovizuálního díla, jehož šance na ekonomický úspěch jsou omezené z důvodu experimentální povahy, vysoce uměleckého nebo technického řešení nebo umělecky náročné povahy, přičemž vytvoření takového díla a pořízení jeho záznamu nebo realizace projektu je žádoucí pro jeho kulturní hodnotu.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

crop-640860-kino_520x250

Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla, jehož součástí je vypracování konečné verze scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj animovaného seriálu

cinema-strip-64074__340

Podpora je určena pro vývoj první řady animovaného českého seriálu (serializovaného audiovizuálního díla) o délce minimálně 13 dílů vyvíjeného nezávislým výrobcem. Součástí projektu vývoje jsou: návrhy výtvarného řešení minimálně jednoho dílu; storyboard nebo animatik minimálně jednoho dílu; konečný literární scénář alespoň poloviny dílů série a treatmenty ostatních epizod; vytvoření plánu výroby, aproximativního rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládané zajištění.

Státní fond kinematografie – Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

vyzkum a vyvoj

Dotace na podporu vývoje českého kinematografického díla ve smyslu prohloubené práce autora a dramaturga na scénáři a následných aktivit producenta, které směřují k zajištění financování a připravenosti projektu k natáčení.

Státní fond kinematografie – Výroba celovečerního hraného filmu

crop-640860-kino_520x250

Cíle podpory kinematografie je rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově pestré české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí.

Státní Fond kinematografie – Propagace dobrého jména české kinematografie

film-2205325__340

Dotace na jednorázové akce i každoroční aktivity vykonávané v roce 2021, jejichž primární hodnotou je propagace české kinematografie jako celku v českém i mezinárodním prostředí.

Státní fond kinematografie – Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize

cinema-strip-64074__340

Dotace na podporu inovativních řešení produkce, distribuce a uvádění filmů jak v oblasti obsahu, tak obchodních modelů, lidských zdrojů i technologických řešení umožňujících udržitelnost a rozvoj firmy v měnících se podmínkách audiovizuálního trhu.

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize – Dodatečné výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2020 pro projekty, které nebyly podpořeny v roce 2020 odborem médií a audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie

film-1668918__340

Výzva je určená na podporu projektů, jejichž realizace musela být odložena nebo se jiným způsobem komplikuje v důsledku výjimečné situace vyvolané šířením nemoci COVID 19.