Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na knihovny

MK ČR- 134 130 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury.

Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

concert-971027__340

Dotace na podporu drobných akcí a projektů neinvestičního charakteru, které zkvalitňují, podporují a rozvíjí kulturní a společenské dění v obcích a městech.

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.

Podpora výstavby a rekonstrukcí – Olomoucký kraj

books-2596809__340

Podpora výstavby a rekonstrukcí je možné žádat o finanční podporu na investiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí knihoven a kulturních zařízení zaměřené cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje.

Středočeský kraj – Knihovní fond obecních knihoven

books-2596809__340

Knihovní fond obecních knihoven, zahrnuje nákup knih v papírové či elektronické podobě české i zahraniční literatury pro nejširší veřejnost.

MK ČR – Knihovna 21. století

086153900139202124839

V souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 – 2020 je dotační řízení Knihovna 21. století zaměřeno především na podporu nadstandardní knihovnické, informační a kulturně vzdělávací činnosti knihoven a na podporu dostupnosti informací pro občany se zdravotním postižením.

IROP Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI

previewsamson-0494

Dotace k podpoře rozvoje vybraných území. Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí.

VISK 5 – RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR

086153900139202124839

Podpora je zaměřena na zpřístupnění katalogů a tím i všech typů fondů významných českých knihoven prostřednictvím internetu.

VISK 1 – Koordinační centrum a implementace Koncepce rozvoje knihoven

shutterstock_153506372.jpg

Podpora je zaměřena na koordinaci aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně aktualizace jejich obsahového zaměření a cílů, realizaci projektů s celostátním dopadem, vedoucích k naplnění Koncepce rozvoje knihoven.

Podpora drobných památek

ostrava-3

Ve Středočeském kraji byla vyhlášena výzva v rámci programu Podpora kultury a obnovy památek. V tomto programu lze získat dotaci mimo jiné i na podporu drobných památek a architektury Středočeského kraje.