Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na knihovny

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS svatého Jana z Nepomuku – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti obnovy vesnic.

Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

library-1147815_960_720

Dotace na pořízení drobného majetku knihoven nebo kulturních zařízení, zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro kulturní a společenský život v obcích a městech Olomouckého kraje.

MAS Frýdlantsko-Beskydy – Programový rámec PRV

landscape-3379250__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Středočeský fond kultury a obnovy památek

retail-3205035__340

Obnova kulturních památek je v roce 2020 prioritou téma Náhle vzniklé havárie. Podpora zahrnuje projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita projektu, vícezdrojové financování, objekt je vedený v seznamu ohrožených památek, naléhavost opravy, připravenost projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí a uchování památkové hodnoty.

MAS Region HANÁ – Programový rámec PRV

napoli-bread-1614188__340

Dotace na podporu sociálního začleňování, snižování chudoby a podporu hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.

MAS Brána Vysočiny – Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu veřejných prostranství v obcích a kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven.

MAS Lužnice – Programový rámec PRV

cheese-3569959_960_720

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Bystřička Programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Buchlov – Programový rámec PRV

away-1548344__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.