Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na komunitní centra

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Podpora komunitních center II

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Regionu Poodří – IROP – Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Dotace na  výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Region HANÁ – IROP – Komunitní centra

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Moravský kras-IROP-Rozvoj komunitních center

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Jemnicko – IROP – Sociální infrastruktura

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj komunitních center poskytujících jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MAS Brána Brněnska, z.s.- IROP- Komunitní centra a sociální služby

business-3560932__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury

business-3560932__340

Dotace na pořízení a rekonstrukce/regenerace bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Hustopečsko – IROP – Sociální infrastruktura vč. komunitních center

team-3373638__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Sdružení SPLAV – IROP – Sociální služby a komunity – investice VI

homeless-857699__340

Dotace na nákup zařízení a vybavení, nákup automobilu, stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

MAS Šumavsko – IROP – Rozvoj komunitních center

people-3152585__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.