Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na komunitní projekty

11. Výzva (OPZ) MAS Vyhlídky Podpora rozvoje komunitních center II

rome-2545374__340

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

MAS Achát – Aktivity sociálního začleňování a komunitní sociální práce II

hands-2847508__340

Dotace na podporu aktivit směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

5. Výzva MAS Vyškovsko, z.s. – OPZ – Komunitní sociální práce a komunitní centra II.

business-3560932__340

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

MAS Hradecký venkov Výzva č. 4 – OPZ – Komunitní sociální práce

adult-3368246_960_720

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce.

MAS Lanškrounsko – OPZ – Komunitni práce a komunitní centra II

business-3560932__340

Dotace na podporu směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

5. Výzva MAS Svitava – OPZ – Sociální začleňování II.

people-3152585__340

Dotace na  podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Podpora komunitního života na Podřipsku

classical-music-1838390__340

Cílem výzvy je podpořit akce zaměřené na spolkovou činnost v území MAS Podřipsko jako jsou např. informační akce, akce na předávání znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (pořádání přednášek, koncertů, festivalů, besed, workshopů, dnů otevřených dveří památek a dalších atraktivit Podřipska) s dopadem na aktivizaci místního potenciálů a fungování jednotlivých spolků.

Výzva MAS č. 1 – OPZ – Komunitní sociální práce a sociální začleňování

soudrž

Dotace na komunitní centrum slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní sociální práce, která je  provázaná s tradičními komunitními aktivitami.

MAS Chrudimsko: Podpora vzniku a činnosti komunitních center II.

together-2643652__340

Dotace na podporu aktivit směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

Výzva MAS Střední Polabí,z.s.– Sociální práce III. (Provoz komunitních center)

lifebelt-160144__340

Dotace bude poskytována na provoz komunitních center, kde budou mít zázemí i poskytovatelé registrovaných soc. služeb. Provoz komunitních center tedy povede k podpoře komunitního života a integraci sociálně ohrožených skupin.